Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Titulek
Činnost odboru
Příroda Velkomeziříčska
Kompostéry 2018
Produkujete při podnikání odpad? Běžné popelnice jen tak využívat nemůžete
Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve městě Velké Meziříčí
Baterkománie
Bílé kontejnery rozšíří možnosti třídění o drobný kovový odpad
Zpětný odběr pneumatik - Jak to funguje?
Odpady v domácnosti a jak na ně – 1. díl
Odpady v domácnosti a jak na ně – 2. díl
Plán odpadového hospodářství města Velké Meziříčí 2017 - 2026
Sdělení MŽP k přepravě nebezpečných odpadů
ISPOP – ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016
Návod jak správně třídit odpady!
Co s biologicky rozložitelným odpadem?
Přehled změn v novele zákona o odpadech
Komunální odpad
Provozní řády dětských hřišť
Ochrana ovzduší – zpřístupňování informací
Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina
Třiďte bioodpad správně!
Nové odpadkové koše ve Velkém Meziříčí
Informace o změně ohlašovací povinnosti vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům
Upozornění pro vlastníky a uživatele neudržovaných pozemků
Upozornění pro žadatele o vydání rybářského lístku
Výsledky krajské soutěže obcí "My třídíme nejlépe 2011"
Informační kampaň ISNOV - Energetické využití komunálního odpadu (moderní a ekologické řešení v Evropě)
Energetické využití komunálního odpadu – moderní a ekologické řešení pro Vysočinu
Skládkování a energetické využívání směsných komunálních odpadů - srovnání
ZMĚNY NA ÚSEKU PÉČE O DŘEVINY
Dotace na projekt sběru a svozu bioodpadu ve Velkém Meziříčí
Černé skládky
Velké Meziříčí začíná třídit bioodpady
Technicko bezpečnostní dohled na vodních dílech IV.kategorie (rybníky)
Informační kampaň ISNOV - leták EKO-KOM
Nové kontejnery v ulicích města Velké Meziříčí
Problematika ochrany a kácení dřevin rostoucích mimo les
Využijte E-BOX - usnadní třídění drobných elektrozařízení
Rejstřík honebních společenstev
Pravidla k postupu OÚ při povolování kácení dřevin
Upozornění pro obce - nebezpečné složky komunálního odpadu
Základní informace o třídění odpadů
Domácí kompostování
Třiďte odpad, má to smysl
Třiďme odpad správně!
Formuláře - Životní prostředí
Jak správně topit a ušetřit
Zveřejnění povinných informací o odpadovém hospodářství města Velké Meziříčí za rok 2021
Nahoru