Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Titulek
Zveřejnění povinných informací o odpadovém hospodářství města Velké Meziříčí za rok 2022
Činnost odboru
Příroda Velkomeziříčska
Kompostéry 2018
Produkujete při podnikání odpad? Běžné popelnice jen tak využívat nemůžete
Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve městě Velké Meziříčí
Baterkománie
Bílé kontejnery rozšíří možnosti třídění o drobný kovový odpad
Zpětný odběr pneumatik - Jak to funguje?
Odpady v domácnosti a jak na ně – 1. díl
Odpady v domácnosti a jak na ně – 2. díl
Plán odpadového hospodářství města Velké Meziříčí 2017 - 2026
Sdělení MŽP k přepravě nebezpečných odpadů
ISPOP – ohlašování produkce a nakládání s odpady za rok 2016
Návod jak správně třídit odpady!
Co s biologicky rozložitelným odpadem?
Přehled změn v novele zákona o odpadech
Komunální odpad
Provozní řády dětských hřišť
Ochrana ovzduší – zpřístupňování informací
Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina
Třiďte bioodpad správně!
Nové odpadkové koše ve Velkém Meziříčí
Informace o změně ohlašovací povinnosti vůči vodoprávním úřadům nebo oprávněným subjektům
Upozornění pro vlastníky a uživatele neudržovaných pozemků
Upozornění pro žadatele o vydání rybářského lístku
Výsledky krajské soutěže obcí "My třídíme nejlépe 2011"
Informační kampaň ISNOV - Energetické využití komunálního odpadu (moderní a ekologické řešení v Evropě)
Energetické využití komunálního odpadu – moderní a ekologické řešení pro Vysočinu
Skládkování a energetické využívání směsných komunálních odpadů - srovnání
ZMĚNY NA ÚSEKU PÉČE O DŘEVINY
Dotace na projekt sběru a svozu bioodpadu ve Velkém Meziříčí
Černé skládky
Velké Meziříčí začíná třídit bioodpady
Technicko bezpečnostní dohled na vodních dílech IV.kategorie (rybníky)
Informační kampaň ISNOV - leták EKO-KOM
Nové kontejnery v ulicích města Velké Meziříčí
Problematika ochrany a kácení dřevin rostoucích mimo les
Využijte E-BOX - usnadní třídění drobných elektrozařízení
Pravidla k postupu OÚ při povolování kácení dřevin
Upozornění pro obce - nebezpečné složky komunálního odpadu
Základní informace o třídění odpadů
Domácí kompostování
Třiďte odpad, má to smysl
Třiďme odpad správně!
Formuláře - Životní prostředí
Jak správně topit a ušetřit
Zveřejnění povinných informací o odpadovém hospodářství města Velké Meziříčí za rok 2021
Nahoru
Caught at shutdown