Nové odpadkové koše ve Velkém Meziříčí

V minulých dnech nainstalovali pracovníci Technických služeb ve městě Velké Meziříčí odpadkové koše určené k odkládání psích exkrementů, ale i jiného zbytkového odpadu.

Odpadkovy kos 2012

V současné době je rozmístěno celkem 76 odpadkových košů (viz. tabulka lokalit s umístěním košů). Při volbě vhodných míst pro odpadkové koše bylo podstatné, aby se nacházely na pozemcích ve vlastnictví města a byly přístupné pro svozovou techniku a pracovníky Technických služeb. Samozřejmě se jedná o lokality, kde se předpokládá vyšší počet lidí, venčících své psí miláčky.

 

 

Seznam lokalit, kde jsou umístěny odpadkové koše:

 

lokalita

upřesnění místa

1.

parčík u brány

u DZ zákaz vjezdu

2.

Nábřeží

k č.p. 25

3.

Nábřeží

u Penny marketu

4.

Pod Strání

vedle parkoviště - směrem ke   kapličce

5.

Autobusové nádraží

u informační cedule

6.

Autobusové nádraží

Penny u křižovatky - ostrůvek

7.

Vlakové nádraží

na začátku parčíku

8.

U Tržiště

před bývalým zdravotním   střediskem

9.

Františkov

naproti č.p. 91

10.

Karlov - hřbitov

parčík u parkoviště

11.

Slepá x Příční

křižovatka

12.

Příční x Křižní

křižovatka

13.

Na Spravedlnosti

u č.p. 22

14.

Nová

naproti transformátoru

15.

Nad Kunšovcem

naproti č.p. 1

16.

Nad Kunšovcem

naproti č.p. 29 - u kontejnerů   na separaci

17.

Kolmá x Ve Vilách

u č.p. 9

18.

Nad sv. Josefem

u kontejnerů na separaci

19.

Krškova

u č.p. 8

20.

Nad Gymnáziem

vedle telefonní budky

21.

Kolmá

u č.p. 1260

22.

Na Výsluní

u pískoviště - trafo

23.

Gen. Jaroše

vedle cesty k 1. garážím

24.

Gen. Jaroše - nad židov.   hřbitovem

naproti č.p. 41

25.

Čechova - nad školní jídelnou

za trafostanicí

26.

Čechova

č.p. 28 vlevo

27.

Čechova

před vstupem do školky -vpravo

28.

Poštovní

nad školní jídelnou u parkoviště

29.

Poštovní

parčík nad zastávkou MHD

30.

Bezděkov

před č.p. 61

31.

Příkopy

pod dálničním mostem vedle   kontejnerů na separaci

32.

Příkopy

na konci parkoviště u Motorpalu

33.

Příkopy

DZ u č.p. 37

34.

Příkopy

rybářské bytovky - lavička

35.

Příkopy

rybářské bytovky - sloupek DZ   cyklostezka

36.

Příkopy

za objektem Čerpadla Raus

37.

Vrchovecká

parčík naproti kapličce

38.

Palouky

naproti rybářům - u vlnitého   plotu

39.

Palouky

do proluky za Billou

40.

Palouky - Hornoměstská

u dětského hřiště - pískoviště

41.

Palouky

křižovatka s Uhřínovskou

42.

Hornoměstská

u prodejny Traiding

43.

Poříčí

u řeky naproti Synagoze

44.

Poříčí x Bezděkov

na sloupku DZ jednosměrný provoz

45.

ZDAR

u lékárny U sv. Josefa

46.

Kolmá x Na Výsluní

u hřiště

47.

Zámecká

DZ dej přednost v jízdě

48.

Pod Jordánkem

u lavičky

49.

Pod Sýpkami

u hřiště - DZ dej přednost v   jízdě

50.

Pod Kaštany

ke kapličce - kontejnery na   separaci

51.

Pod Lesem x K Rakůvkám

označník ulic

52.

U Světlé x Pod Sýpkami

nad bývalým DD - označník ulic

53.

Sportovní

k tenisovým kurtům

54.

U Světlé

hřiště na rohu pod HŠ

55.

Záviškova

u trafostanice - pod garážemi

56.

Záviškova

naproti č.p. 9 - k hrázi   rybníčku

57.

Nová Říše x Na Pískách x Polní

hřiště – na oplocení

58.

Fr. Stránecké x U Elektrárny

označník ulic

59.

Jihlavská

zastávka MHD - nad autobazarem

60.

Sluneční

u č.p. 15

61.

U Statku

DZ dej přednost v jízdě

62.

Družstevní

před rozvodnou plynu

63.

Družstevní

mezi č.p. 6 a 8

64.

Bezručova

u trafostanice - kontejnery na   separaci

65.

Bezručova

cesta ke garážím - chodník

66.

Školní x Oslavická

křižovatka

67.

Zdenky Vorlové

před DPS

68.

Zdenky Vorlové

k zastávce MHD u DD

69.

Mírová a Pionýrská

mezi ulice - k pískovišti

70.

Mírová

pod zelenou bytovku - lavičky

71.

Mírová

pod fialovou bytovku - lavičky

72.

Čermákova

v jednosměrce na sloupku

73.

Pionýrská

u č.p. 15

74.

Čermákova

naproti Instalatérství   Wasserbauer

75.

Čermákova

garáže - konec 1. řady - k dráze

76.

Čermákova

cedule Zelený kout

Pokud byste věděli o nějakém jiném místě, kde by se daly koše ještě umístit a měly tam své využití, obraťte se na MěÚ Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, kontaktní osoba: Bc. Oplatková nebo Ing. Zachar.

Bc. Zdislava Oplatková

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí

Nahoru