Krizové řízení

Povodňový plán

Povodňový plán města Velké Meziříčí

Povodňový plán města Velké Meziříčí je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území města. Povodňový plán města Velké Meziříčí řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území města a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise města Velké Meziříčí.

 Povodňový plán ORP Velké Meziříčí

Povodňový plán ORP Velké Meziříčí je základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce s rozšířenou působností. Povodňový plán ORP Velké Meziříčí řeší opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve správním území ORP a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni povodňové komise ORP Velké Meziříčí.

CO DĚLAT ......... POVODEŇ

Kraj Vysočina zajistil pro města a městyse a obce, u kterých hrozí zvýšené riziko povodní, drobnou publikaci vztahující se k této problematice. Jde o kapesního průvodce s názvem „CO DĚLAT ... Povodeň". Publikace byla zpracována a vydána občanským sdružením Centrum pro bezpečný stát, s nímž dlouhodobě a velmi úspěšně spolupracujeme. Odbornou součinnost poskytli Jihočeský kraj a také Kraj Vysočina.

Příručka je vhodná především pro menší, povodněmi ohrožené obce. Jde o průvodce usnadňujícího orientaci zejména v povinnostech obce (starosty obce a dalších orgánů obce). Obsahuje základní a srozumitelně podané informace jak z oblasti řízení prevence a připravenosti, tak návody a doporučení potřebné pro efektivní reakci na vznik povodně i pro následné řízení obnovy území po povodni. Příručka má metodický charakter.

Obsah příručky včetně dalších doplňujících informací je k dispozici také v elektronické verzi, a to na stránkách www.codelat.info. Podrobnější informace o zpracovateli a vydavateli publikace i o jeho činnosti naleznete na www.ochranaobyvatel.cz.

Nahoru