Grafický manuál

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu města Velké Meziříčí (dále jen „Grafický manuál") byl schválen radou města Velké Meziříčí dne 8. února 2012 a je závazný pro všechny uživatele znaku města.

Účelem Grafického manuálu je stanovit obecná pravidla vizuálního stylu instituce tak, aby vizuální komunikační prvky byly jednoznačně a na první pohled identifikovatelné s institucí.

Podle § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mohou obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby užívat znak obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem.

Pokud tedy bude chtít jiný subjekt použít znak města Velkého Meziříčí, musí nejdříve písemně požádat radu města Velké Meziříčí o souhlas. Teprve se souhlasem rady města Velké Meziříčí může být v souladu s Grafickým manuálem použit znak.

Organizační složky a právnické firmy založené nebo zřízené městem Velké Meziříčí musí nyní používat znak města v souladu s Grafickým manuálem. 

Taktéž musí nyní používat znak města v souladu s Grafickým manuálem všechny ostatní subjekty, organizace nebo fyzické osoby, na jejíchž aktivity město Velké Meziříčí finančně přispělo, kde je město Velké Meziříčí jejich spolupořadatelem nebo nad kterými město Velké Meziříčí přijalo záštitu.

pdfKompletní Grafický manuál je k dispozici na tomto místě.

Případné bližší informace ke Grafickému manuálu Vám podá:

Ing. Radek Novotný
tel.: 566 781 153
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nahoru
Caught at shutdown