Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje: e-mailová adresa, statistika otevírání emailů, kliknutí na odkaz v emailu
Účel zpracování: marketingové účely - zasílání newsletteru
Správce osobních údajů: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Zpracovatel osobních údajů: společnost XART s.r.o., se sídlem Hlavní 172/95, 624 00 Brno, IČ: 29261864, která zajišťuje provoz webových stránek
Doba zpracování: do odvolání – udělený souhlas lze kdykoli odvolat proklikem na odkaz v každém doručeném newsletteru. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

  • shora uvedené osobní údaje nebudou použity k rozhodování na bázi automatizovaného zpracování ani profilování,
  • shora uvedené osobní údaje nebudou předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
  • máte právo požadovat od Správce přístup ke svým shora uvedeným osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost,
  • v případě pochybností o dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze
Nahoru
Caught at shutdown