Kontakty

Kontaktní informace

Městský úřad Velké Meziříčí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
  • tel.: +420 566 781 111
  • fax: +420 566 521 657
  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • e-podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • www.velkemezirici.cz

Pracovní doba

Pondělí  8:00 - 17:00
Úterý
 8:00 - 13:00
Středa  8:00 - 17:00
Čtvrtek
 8:00 - 13:00
Pátek
 8:00 - 13:00

Fakturační údaje
Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
IČ: 00295671
DIČ: CZ 00295671
KB Velké Meziříčí, č. účtu: 19-1427751/0100
Identifikátor datové schránky: gvebwhm
Profil zadavatele

Podrobný výpis kontaktů MÚ

Filtrovat dle odborů
sbalit filtr
Jméno Pracovní zařazení E-mail
Telefon

Starosta a místostarosta města

Ing. arch. Alexandros Kaminaras starosta města kaminaras@velkemezirici.cz
+420 566 781 001
Ing. František Smažil místostarosta smazil@velkemezirici.cz
+420 566 781 002

Oddělení kanceláře starosty

Hortová Alena sekretariát starosty hortova@velkemezirici.cz
+420 566 781 155

Oddělení kanceláře tajemníka

Švaříček Marek, Ing. tajemník svaricek@velkemezirici.cz
+420 566 781 003
Babáčková Bohumíra, Ing. personální a mzdová agenda babackova@velkemezirici.cz
+420 566 781 005
Drápelová Vilma, JUDr. právník úřadu drapelova@velkemezirici.cz
+420 566 781 004

Městská policie

Klikar Jan vedoucí městské policie klikar@velkemezirici.cz
+420 566 781 110
Bartušek Josef strážník MP bartusek@velkemezirici.cz
+420 566 781 156
Davidová Ilona strážník MP davidova@velkemezirici.cz
+420 566 781 156
Dvořák Petr, Ing. strážník MP dvorak@velkemezirici.cz
+420 566 781 156
Košut Martin strážník MP (zástupce vedoucího městské policie) kosut@velkemezirici.cz
+420 566 781 156
Nohelová Miluše strážník MP mohelova@velkemezirici.cz
+420 566 781 156
Pavlát Martin strážník MP pavlat@velkemezirici.cz
    +420 566 781 156
Kováčik Dominik strážník MP kovacik@velkemezirici.cz
+ 420 566 781 156

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Pospíchal Jiří, Ing. vedoucí odboru pospichal@velkemezirici.cz
+420 566 781 060
Adamová Barbora dopravní přestupky adamova@velkemezirici.cz
+420 566 781 075
Hamáčková Semrádová Jitka, Bc. dopravní přestupky hamackova@velkemezirici.cz
+420 566 781 195
Havlíková Martina registr řidičů havlikova@velkemezirici.cz
+420 566 781 063
Juránek Petr, Bc. Vedoucí oddělení dopravních přestupků juranek@velkemezirici.cz
+420 566 781 070
Káňová Martina dopravní přestupky kanova@velkemezirici.cz
+420 566 781 074
Kočenda Ivo technik, registr vozidel kocenda@velkemezirici.cz
+420 566 781 065
Kratochvíl Milan, Bc. registr vozidel kratochvil.m@velkemezirici.cz
+420 566 781 068
Krejska Emil silniční hospodářství, SME, MHD (zástupce vedoucího odboru) krejska@velkemezirici.cz
+420 566 781 061
Kyncl Jiří, Bc. technik, registr vozidel kyncl@velkemezirici.cz
+420 566 781 066 
Navrátil Jaroslav, Bc. dopravní přestupky navratil@velkemezirici.cz
+420 566 781 071
Pospíšil Martin DiS. technik, registr vozidel pospisil@velkemezirici.cz
+420 566 781 067
Novotná Zlata, Ing. dopravní přestupky novotna@velkemezirici.cz
+420 566 781 196
Pešková Petra, Ing. dopravní přestupky peskova.p@velkemezirici.cz
+420 566 781 076
Fila Miloš, Bc. zkušební komisař, taxislužba, autoškola fila@velkemezirici.cz
+420 566 781 062
Rybárová Marie registr řidičů rybarova@velkemezirici.cz
+420 566 781 064
Trojanová Milena, Bc. dopravní přestupky trojanova@velkemezirici.cz
+420 566 781 072
Vašulínová Adriana, Bc. dopravní přestupky vasulinova@velkemezirici.cz
+420 566 781 073

Odbor finanční

Pólová Pavla, Ing. vedoucí odboru polova@velkemezirici.cz
+420 566 781 140
Bradáčová Aneta účetní bradacova@velkemezirici.cz
+420 566 781 142
Čejková Kateřina rozpočet města, rozbory hospodaření (zástupce vedoucí odboru) cejkova@velkemezirici.cz
+420 566 781 141
Čermáková Věra účetní - dotace cermakova.v@velkemezirici.cz
+420 566 781 143
Javůrková Andrea, JUDr. vymáhání pohledávek javurkova@velkemezirici.cz
+420 566 781 149
Kadlecová Šárka referentka - vymáhání pohledávek kadlecova.s@velkemezirici.cz
+420 566 781 138
Osobová Ivana účetní osobova@velkemezirici.cz
+420 566 781 198
Mejzlíková Marie účetní, evidence majetku mejzlikova.m@velkemezirici.cz
+420 566 781 144
Smejkalová Anna účetní, hospodářská činnost smejkalova.a@velkemezirici.cz
+420 566 781 146
Simandlová Jitka účetní - správa majetku a bytů simandlova@velkemezirici.cz
+420 566 781 231
Smejkalová Martina účetní smejkalova@velkemezirici.cz
+420 566 781 139
Souhradová Jitka, Bc. správa místních poplatků, parkovací karty, pokladna souhradova@velkemezirici.cz
+420 566 781 147
Šabatová Pavla správa místních poplatků sabatova@velkemezirici.cz
+420 566 781 090
Vařeková Ludmila hlavní účetní varekova@velkemezirici.cz
+420 566 781 145
Žitníková Jana pokladna zitnikova@velkemezirici.cz
+420 566 781 148

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Muchová Marta, Mgr. vedoucí odboru muchova@velkemezirici.cz
+420 566 781 010
Brűcknerová Jana, Bc. sociální pracovník a kurátor pro dospělé brucknerova@velkemezirici.cz
+420 566 781 014
Kopáčková Hana, Bc. et Bc. sociálně-právní ochrana dětí oulehlova@velkemezirici.cz
+420 566 781 017
Báňová Iveta, Bc. sociálně-právní ochrana dětí markova.i@velkemezirici.cz
+420 566 781 020
Kašpárková Gabriela, DiS. sociálně-právní ochrana dětí kasparkova@velkemezirici.cz
+420 566 781 012
Rálišová Ivana, Bc., DiS. sociální pracovník a kurátor pro dospělé ralisova@velkemezirici.cz
+420 566 781 021
Strnad Bronislav, Mgr. sociálně-právní ochrana dětí - kurátor pro děti a mládež (zástupce vedoucí odboru) strnad@velkemezirici.cz
+420 566 781 018
Švestková Zuzana, Bc. sociálně-právní ochrana dětí svestkova@velkemezirici.cz
+420 566 781 011
Teplá Magdaléna, Mgr. sociálně-právní ochrana dětí tepla@velkemezirici.cz
+420 566 781 016
Vítková Jana, Mgr. sociálně-právní ochrana dětí - náhradní rodinná péče vitkova.j@velkemezirici.cz
+420 566 781 019
Kundelová Marie, Mgr. sociálně-právní ochrana dětí kundelova@velkemezirici.cz
+420 566 781 013
Štěpánková Irena, Mgr. sociálně-právní ochrana dětí stepankova.i@velkemezirici.cz
+420 566 781 015

Odbor správní

Švec Josef, Ing.Bc vedoucí odboru svec@velkemezirici.cz
+420 566 781 150
Brožová Lucie referent brozova@velkemezirici.cz
+420 566 781 159
Fleck Milan kurýr fleck@velkemezirici.cz
+420 566 781 157
Hladík Jaroslav správce ICT (zástupce vedoucího odboru) hladik@velkemezirici.cz
+420 566 781 151
Hledíková Martina, Ing. matrika hledikova@velkemezirici.cz
+420 566 781 177
Homola Vladimír správce budov homola@velkemezirici.cz
+420 566 781 154
Chmelová Marcela občanské průkazy chmelova@velkemezirici.cz
+420 566 781 171
Komínková Kateřina, Bc. CzechPOINT, ověřování kominkova@velkemezirici.cz
  +420 566 781 175  
Motyčková Zuzana krizové řízení, ztráty a nálezy motyckova@velkemezirici.cz
+420 566 781 158
Novotný Radek, Ing. správce ICT (zástupce vedoucího odboru) novotny@velkemezirici.cz
+420 566 781 153
Petrová Lenka ústředna, podatelna, ztráty a nálezy, ověřování petrova@velkemezirici.cz
+420 566 781 111
Špačková Zuzana pronájmy, evidence majetku spackova@velkemezirici.cz
+420 566 781 160
Štěpánková Marie evidence obyvatel stepankova@velkemezirici.cz
+420 566 781 172
Uhlířová Eva cestovní doklady uhlirova@velkemezirici.cz
+420 566 781 173
Valičková Martina, DiS. rušení trvalého pobytu valickova@velkemezirici.cz
+420 566 781 176
Vašulín Marek, DiS. správce ICT vasulin@velkemezirici.cz
+420 566 781 152
Hortová Eva, Mgr. přestupky hortova.e@velkemezirici.cz
+420 566 781 179

Odbor správy majetku a bytů

Kašparová Magdaléna, Ing. vedoucí odboru kasparova.m@velkemezirici.cz
+420 566 781 230
Bdinková Dagmar referentka majetkové správy bdinkova@velkemezirici.cz
+420 566 781 232 
Halasová Alena referentka majetkové správy halasova@velkemezirici.cz
+420 566 781 234 
Brodská Blanka, Ing. referentka – oddělení majetkoprávní brodska@velkemezirici.cz
+420 566 781 214
Kašpar Martin, Ing. referent – oddělení majetkoprávní kaspar@velkemezirici.cz
+420 566 781 215
Zemanová Zdeňka, Mgr. et Bc. vedoucí oddělení majetkoprávního (zástupkyně vedoucí odboru) zemanova.z@velkemezirici.cz
+420 566 781 211
Marková Věra, Bc. technická referentka markova.v@velkemezirici.cz
+420 566 781 233
Rouš František údržbář rous@velkemezirici.cz
+420 603 225 640
Sedlák Jaromír údržbář sedlak@velkemezirici.cz
+420 773 778 003

Odbor školství a kultury

Stupka Pavel, Ing. vedoucí odboru stupka@velkemezirici.cz
+420 566 781 030
Hladíková Květoslava referentka kultury a cestovního ruchu, propagace ic@velkemezirici.cz
+420 566 781 039 - kancelář 
Málková Lucie, Bc. tisková mluvčí malkova@velkemezirici.cz
+420 566 781 034
Najtová Zuzana, Mgr. šéfredaktorka najtova@velkemezirici.cz
+420 566 781 038
Pešková Lenka referentka kultury a cestovního ruchu, recepce ic@velkemezirici.cz
+420 566 781 047 - TIC
recepce
Pospíšilová Iva, Bc. referentka školství, recepce pospisilova@velkemezirici.cz
+420 566 781 033
Vokounová Eliška, Ing. ekonom vokounova@velkemezirici.cz
+420 566 781 032
Vávrová Martina, Bc. referentka školství (zástupce vedoucího odboru) vavrova@velkemezirici.cz
+420 566 781 031

Odbor výstavby a územního rozvoje

Kozina Antonín, Ing. vedoucí odboru kozina@velkemezirici.cz
+420 566 781 200
Coufalová Martina, Ing. územní plánování coufalova@velkemezirici.cz
+420 566 781 210
Klímová Radka, Ing. arch. územní plánování klimova.r@velkemezirici.cz
+420 566 781 216
Kříbala Pavel, Ing. stavební a územní řízení,podnikatelské stavby kribala@velkemezirici.cz
+420 566 781 202
Křištofová Věra stav. a územní řízení Velkomeziříčsko kristofova@velkemezirici.cz
+420 566 781 204
Havránková Renata, Mgr. stav. a územní řízení Křižanovsko havrankova@velkemezirici.cz
+420 566 781 201
Rohovský Ivo stav. a územní řízení Měřínsko (zástupce vedoucího odboru) rohovsky@velkemezirici.cz
+420 566 781 203
Solařová Iveta administrativa, archiv solarova@velkemezirici.cz
+420 566 781 208
Švihálková Petra, Bc. územní plánování svihalkova@velkemezirici.cz
+420 566 781 209
Volfová Lucie, Ing. referent - památková péče volfova@velkemezirici.cz
+420 566 781 206

Odbor obecní živnostenský úřad

Peterková Zdeňka vedoucí odboru peterkova.z@velkemezirici.cz
+420 566 781 040
Král Radek kontrolní činnost kral@velkemezirici.cz
+420 566 781 045
Marková Hana, Bc. kontrolní činnost markova.h@velkemezirici.cz
+420 566 781 044
Toufarová Nina, Mgr. registrace živností, registrace zemědělských podnikatelů toufarova@velkemezirici.cz
+420 566 781 042
Zezulová Iveta, Ing., DiS. registrace živností, registrace zemědělských podnikatelů (zástupce vedoucí odboru) zezulova@velkemezirici.cz
+420 566 781 041

Odbor životního prostředí

Zachar Jiří, Ing. vedoucí odboru zachar@velkemezirici.cz
+420 566 781 080
Fialková Zdislava,Bc. odpadové hospodářství fialkova@velkemezirici.cz
+420 566 781 083
Chmelíčková Michaela, Ing. ochrana přírody, myslivost chmelickova@velkemezirici.cz
+420 566 781 086
Křivská Eva, Ing. vodní hospodářství krivska@velkemezirici.cz
+420 566 781 085
Palas Jan, Mgr. ochrana ovzduší, státní správa rybářství (zástupce vedoucího odboru) palas@velkemezirici.cz
+420 566 781 087
Rybár Vladimír městské lesy, ochrana ZPF rybar@velkemezirici.cz
+420 566 781 081
Žáková Marcela sekretariát - spisová služba zakova.m@velkemezirici.cz
+420 566 781 082
Tunkr Jaroslav, Ing. státní správa lesů tunkr@velkemezirici.cz
+420 566 781 088
Vránová Yvona, Mgr. vodní hospodářství vranova@velkemezirici.cz
+420 566 781 084

Oddělení investorské činnosti

Šilhavý Antonín, Bc. vedoucí oddělení investorské činnosti silhavy@velkemezirici.cz
+420  566 781 213 
Pacalová Ivana, Mgr. právník oddělení investorské činnosti pacalova@velkemezirici.cz
  +420 566 781 207 
Chytil Jakub DiS. investice města chytil@velkemezirici.cz
+420 566 781 218
Oulehla Jiří investice města (zástupce vedoucího oddělení) oulehla@velkemezirici.cz
+420 566 781 212
Villertová Zuzana, Ing. regionální rozvoj, dotace villertova@velkemezirici.cz
+420 566 781 205
Drápelová Martina, Ing. zahradní architekt drapelova.m@velkemezirici.cz
+420 566 781 217
Zemánková Jasna, Ing. arch architekt (urbanista) zemankova@velkemezirici.cz
+420 566 781 220
Nahoru