Veřejné zakázky

Zadávání veřejných zakázek je s účinností od 1.10.2016 upraveno zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

K bližšímu provedení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podmínkách města Velké Meziříčí pak byla vydána vnitřní směrnice rady města č. 1/2024, o zadávání veřejných zakázek, která stanoví postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to včetně pověření k provádění stanovených úkonů a pověření k provádění úkonů zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Informace o vyhlášených veřejných zakázkách města lze nalézt na několika místech:
1) Profil zadavatele: Město Velké Meziříčí - zde jsou zveřejňovány veřejné zakázky, u kterých to stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2) Registr smluv - zde jsou od 1.7.2016 zveřejňovány smlouvy, u kterých to stanovuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Archív - informace o veřejných zakázkách od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2016

 

Nahoru