Kanalizace a čistírna

logo_dyje2 

Kontakty

Město Velké Meziříčí Koordinační procedura

Město Velké Meziříčí Dílčí projekty regionu

Město Velké Meziříčí Financování projektu

Město Velké Meziříčí Správce stavby

Město Velké Meziříčí Prezentace zrealizovaných částí stavby - ŘVPD 24. května 2011

 

Základní věcné a technické údaje o stavbě

Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje II. etapa –Projekt E, region Žďársko.

Investor: SVKMO s.r.o. Brno a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: Sdružení pro Dyji II – Žďársko - Unistav a.s. Brno, Chemkostav a.s. Michalovce SR

Správce stavby: Sdružení Geotest a.s. Brno, AP INVESTING s.r.o. Brno

Provozovatel: VAS a.s. divize Žďár nad Sázavou

Termín výstavby: březen 2011 – červen 2013.

Náklady na vlastní realizaci stavby:

Délka kanalizace Náklady na stavbu
Celkové náklady  - region Žďársko 30,9 km 343.330.210 Kč
Celkem část Velké Meziříčí 8,7km 204.986.375 Kč
Stavba 9A – Velké Meziříčí – ČOV 144.634.369 Kč
Stavba 9B - Velké Meziříčí – kanalizace      2 km 19.385.465 Kč
Stavba 10 Mostiště – kanalizace 6,7 km 40.966.541 Kč

 

Finanční zdroje na projektování, dozor a organizační zajištění – SVK Žďársko

Finanční zdroje na realizaci projektu, délky stok a počty přípojek - Velkomeziříčsko :

Fond OPŽP EU: 73 %

Státní fond životního prostředí ČR 4 %

Město Velké Meziříčí 23 %

Stavba 9A Velké Meziříčí – ČOV: projekt představuje rekonstrukci ČOV na konečnou kapacitu 22 300 EO.

Další informace najdete na:

www.svkmo.cz

www.svkmo.cz/projekty.php

Nahoru
Caught at shutdown