Návod jak správně třídit odpady!

třebíčská rekostav

Podle platné právní úpravy je každý povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem (dle § 12 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.).

Základní povinností každého občana je odpady třídit a odkládat je na místa k tomu určená!

pdfNávod jak třídit odpady

Nahoru