ZMĚNY NA ÚSEKU PÉČE O DŘEVINY

Rada města rozhodla na svém zasedání dne 1.6.2011 o úpravě procesu projednávání a vyřizování podnětů a žádostí občanů a dalších subjektů (firem, školních zařízení a dalších institucí) v oblasti péče o dřeviny, které rostou na pozemcích ve vlastnictví města.

Schválila metodický pokyn, kterým se při své práci budou řídit členové komise rady města pro životní prostředí, pracovníci odboru životního prostředí a pracovníci Technických služeb. Občanům a dalším žadatelům poskytne jistotu, že jejich požadavky ve vztahu k městu jakožto vlastníku pozemků budou projednávány standardizovaným postupem s možností jejich aktivní účasti při posuzování a hodnocení jejich požadavků. Cílem procesní úpravy je mimo jiné upevnit v předkladatelích jednotlivých návrhů jistotu, že věc bude projednána v kolektivním orgánu a definitivní řešení (byť někdy nebude v plném rozsahu shodné s uplatněným požadavkem) vyhoví demokratickým principům a procedura projednání splní požadavky na transparentnost a rovněž i přezkoumatelnost rozhodnutí.

Město Velké Meziříčí Metodický pokyn - kácení dřevin

docxPodnět ke kácení a údržbě dřevin rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města Velké Meziříčí

Nahoru