Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů ve městě Velké Meziříčí

CZ.05.3.29/0,0/0.0/17_068/0005403

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Město Velké Meziříčí získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014 – 2020 na pořízení 300 kusů kompostérů pro občany města a jeho místních částí, dále 7 kusů kompostovacích sil, která budou umístěna na veřejných prostranstvích v místních částech Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice a Mostiště a 2 kusů nádob na textil.

V domácnostech bude kompostován rostlinný bioodpad z kuchyní a ze soukromé zeleně. Kompost bude využíván občany k aplikaci na své pozemky. Sesbíraný textil bude použit pro další využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku.

Realizací tohoto projektu dojde ke snížení produkce odpadů o cca 215,42 t/rok.

Výběrové řízení na dodavatele kompostérů již proběhlo a kompostéry by měly být dodány do konce měsíce září. Poté budou kompostéry přihlášeným zájemcům vydávány na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce a darovací smlouvy.

Odbor životního prostředí, MěÚ Velké Meziříčí

EU OPZP

Nahoru