Třiďte bioodpad správně!

Město Velké Meziříčí zavedlo v loňském roce oddělený sběr biologicky rozložitelných odpadů z domácností, a to do speciálních hnědých kontejnerů, které jsou umístěny na stanovištích nádob na odděleně sbírané složky komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty a bílé a barevné sklo.

Každá nádoba je opatřena samolepkou, kde je uvedeno, co lze do této nádoby odkládat a co ne. Přesto v těchto kontejnerech nekončí jen biologický odpad, ale mnohdy i oblečení a obuv, kusy nábytku, elektroodpady a spousty dalších odpadů, které do těchto nádob rozhodně nepatří. Jako příklad uvádíme fotografie ze dne 23.2.2012, z ulice Čechova na křižovatce s ulicí Poštovní.

V tomto případě nezbývá městu nic jiného, než objednat speciální svoz tohoto kontejneru.

DSC01085  DSC01082Dle vyhlášky města Velké Meziříčí 2/2007 o systému nakládání s komunálním a se stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech a přestupkového zákona 200/1990 Sb. se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.

Za tento přestupek může být uložena pokuta až do výše 50.000 Kč.

Do nádob na odděleně sbírané složky odpadů, tedy nádob na papír, sklo, plasty, elektroodpad a bioodpady se odkládají odpady v rozsahu uvedeném v pokynech, které jsou uvedeny na informačních štítcích na jednotlivých nádobách. Pro nebezpečné složky odpadů a tzv. objemný odpad je vyhrazeným místem dle vyhlášky města Velké Meziříčí sběrný dvůr.

Provozní doba sběrného dvora ve Velkém Meziříčí:

Pondělí

8:00 –   12:00

13:00 –   17:00

Úterý

8:00 –   12:00

 

Středa

8:00 –   12:00

13:00 –   17:00

Čtvrtek

8:00 –   12:00

 

Pátek

8:00 –   12:00

13:00 –   17:00

Sobota

8:00 –   12:00

13:00 –   17:00

 

Do nádob na bioodpady PATŘÍ:

Jádřince, slupky a pecky z ovoce, zbytky zeleniny, slupky z citrusových a jiných plodů, kávové filtry, ubrousky, zbytky pečiva a obilovin, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajíček a ořechů, čajový odpad a čajové sáčky a odpad ze zahrad.

Do nádob na bioodpady NEPATŘÍ:

Nepatří sem živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat a další živočišný odpad.

Bc. Zdislava Oplatková

MěÚ Velké Meziříčí – odbor životního prostředí

Nahoru