Odpady v domácnosti a jak na ně – 2. díl

370-11V tomto článku si povíme základní informace o třídění a správném využití nebo odstranění velkoobjemových odpadů, kovů, nebezpečných odpadů, vysloužilých elektrozařízení a baterií, textilu a bioodpadu.


Mimo odpadů, které lze třídit do žlutých, modrých a zelených kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Systém třídění odpadů je stanoven obecně závaznou vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. Konkrétní informace o možnosti odkládání odpadů získáte na Městském úřadě Velké Meziříčí, případně na sběrném dvoře.

docxOdpady v domácnosti a jak na ně - 2. díl

Nahoru