Problematika ochrany a kácení dřevin rostoucích mimo les

Jak dřeviny chránit a co dělat, když je nutné kácet. Informační list pro samosprávu a státní správu - stav po novele zákona o ochraně přírody a krajiny platné ode dne 1.12.2009.

 

Město Velké Meziříčí Infolist-stromy-2011.pdf

Nahoru