Informační kampaň ISNOV - Energetické využití komunálního odpadu (moderní a ekologické řešení v Evropě)

„Energetické využití směsných komunálních odpadů znamená nejen omezení skládkování odpadů a snížení emisí škodlivých látek do ovzduší, ale zároveň úsporu neobnovitelných surovin i finančních prostředků na odpadové hospodářství obce a využití energie i tepla pro domácnosti a firmy.

Evropské metropole např. Vídeň (obr.1 - 3 zařízení na energetické využití směsných odpadů uvnitř města (Spittelau, Flötzersteig, Ebs, Simmering)) a Paříž vybudovaly a budují zařízení pro energetické využívání odpadů na území svých měst bez obav z ohrožení zdraví obyvatelstva, protože moderní technologie čištění spalin splňují velmi přísné limity pro produkci škodlivin,“ konstatuje Zdeněk Ryšavý, krajský radní pro životní prostředí.

„Dobrou kvalitu ovzduší u nás negativně ovlivňují ty domácnosti, které v rámci úspor nebo z pohodlnosti ve svých kotlích spalují i odpady a z komínů tak volně vypouští nebezpečné škodliviny v násobcích koncentrací než je tomu u kontrolovaného procesu spalování v zařízení pro energetické využívání odpadů,“ dodává Zdeněk Ryšavý.

Ve využívání odpadů jsme pozadu za vyspělými státy. (graf) Energeticky se v ČR zatím využívá pouze 10-12 % směsného komunálního odpadu a necelé 1 % velkoobjemového odpadu z celkových 3 milionů tun, které ročně v ČR vznikají.

image2 

Graf: Využívání odpadu - srovnání zemí 

 

 

Nahoru