Výsledky krajské soutěže obcí "My třídíme nejlépe 2011"

Kraj Vysočina spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., a společnostmi zabývajícími se zpětným odběrem elektrozařízení ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. vyhlásily na podporu zkvalitnění tříděného sběru odpadů pro všechny obce Kraje Vysočina, které jsou zapojeny do systému, i pro rok 2011 soutěž s názvem „My třídíme nejlépe".

Cílem této soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří své odpady pravidelně třídí. Realizátorem soutěže byla společnost Agentura Dobrý den, s. r. o. z Pelhřimova. Soutěž obcí financuje Kraj Vysočina spolu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s. Doplňkové soutěže sponzorují společnosti ASEKOL s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.

Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému Ekokom, Asekol a Elektrowin. Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií. Pro vyhodnocení soutěže byla použita data získaná ze čtvrtletních písemných výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaných jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s. za období 4. čtvrtletí roku 2010 a 1., 2., 3. čtvrtletí roku 2011. Celkové výsledky najdete v připojených souborech a rovněž i na internetové adrese http://www.tridime-vysocina.cz/vysledky-souteze/.

Hlavní soutěž posuzovala množství vytříděného odpadu a zároveň hodnotila zaplněnost sběrných nádob ve vztahu k objemu nádob a četnosti svozu tzv. efektivitu sledované komodity. Zde se město Velké Meziříčí umístilo na pátém místě. Vedlejší soutěž sledovala poměr mezi množstvím vytříděných využitelných složek odpadu bez kovů a množstvím směsného KO za celé období soutěže. V této soutěži se město Velké Meziříčí umístilo na druhém, bohužel již nevyhodnocovaném místě a to o pouhé tři body za Novým Městem na Moravě. Doplňkové soutěže byly vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení.

hlavní soutěž

Velikost obce/ umístění

Kategorie do

500 obyvatel

Kategorie

501 – 2 000

Kategorie

2 001 – 10 000

Kategorie

nad 10 000

1. místo

Lány

Březník

Velká Bíteš

Havlíčkův Brod

2. místo

Kuklík

Dobronín

Luka n. Jihlavou

Nové Město n. M.

3. místo

Ždírec (Ji)

Štoky

Pacov

Jihlava

Vedlejší soutěž

1. místo

Lány

Dobronín

Luka n. Jihlavou

Nové Město n. M.

Doplňková soutěž Asekol

1. místo

Domamil

Herálec

Pacov

Velké Meziříčí

Doplňková soutěž Elektrowin

Velikost obce/ umístění

Kategorie do

3 500 obyvatel

Kategorie

nad 3 500 obyvatel

Kategorie „Nejvyšší podíl nechlazení“

Elektrozařízení bez chlazení“

1. místo

Jiřice

Pacov

Česká Bělá

V doplňkové soutěži Asekol se město Velké Meziříčí umístilo na prvním místě v kategorii obcí nad 10.000 obyvatel. Za toto první místo obdrželo město darovací smlouvu na 40.000,- korun, které budou použity opět na odpadové hospodářství města. Tato doplňková soutěž je zaměřena na hodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení skupin 3 (Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení), 4 (Spotřebitelská zařízení) a 7 (Hračky, vybavení pro volný čas a sporty).

 

Děkujeme Vám, občanům města, za to, že třídíte! MÁ TO SMYSL!

 

Bc. Zdislava Oplatková

odbor životního prostředí

 

pdfvysledky.pdf

pdfefektivita.pdf