Komunální odpad

Splatnost poplatku: jednorázově do 31.března
  pololetně do 31.března a do 30.září
Výše poplatku: 500,-- Kč na osobu a rok

 

Formuláře:

 • osvobození na třetí a další dítě – vyplní zákonný zastupce
 • oznámení k osvobození - úlevě – vyplní ti občané, nebo jejich zástupci, kteří žádají svobození nebo úlevu poplatku /např.studující v zahraničí, nebo žijící dlouhodobě mimo území ČR, osoby vlastnící průkaz ZTP/P, osoby dlouhodobě pobývající v zařízeních poskytujících ústavní péči-nemocnice, léčebny, ústavy a osoby ve výkonu trestu/.
 • ohlášení vzniku - změny- zániku – vyplní poplatníci kterým vzniká, zaniká nebo se mění poplatková povinnost.

 Potřebné formuláře k vytištění

Známky na popelnice /kontejnery/

Vlastník popelnice se při platbě přihlásí o známku na popelnici.

Známky na společně používané nádoby /u bytových a činžovních domů/ vyzvedne domovní důvěrník.

Nárok na počet ks známek:

 • 1 ks/110-120 l - domácnost do celkového počtu 5 osob
 • 1 ks/110-120 l - vlastník objektu sloužící k rekreaci
 • 2 ks/110-120 l - domácnost o celkovém počtu 6-10 osob
 • 1 ks/240 l - domácnost o celkovém počtu 6-10 osob
 • výpočtem - vlastníkům nebo správcům bytových domů /24 l odpadu na osobu za týden

Poplatek má zakonnou povinnost platit každý občan s trvalým pobytem na území města, dále pak vlastník stavby určené nebo sloužící k rekreaci, který nemá ve Vel.Meziříčí trvalý pobyt.

Výjimky jsou stanoveny ve Vyhlášce Města Velké Meziříčí č. 8/2010

Způsoby úhrady:

 1. Hotově
 2. Platební kartou (na pokladně městského úřadu-budova radnice, dv. č. 105)
 3. Převodem na č. účtu: 27-0644940217/0100 - nutno uvést variabilní symbol!!!

Každý poplatník je veden pod svým variabilním symbolem (možno sdělit telefonicky nebo e-mailem).

Při platbě kartou nebo převodem z účtu za více osob je nutné ustanovit společného zástupce - vyplnit a odevzdat formulář, který je přílohou č. 1 obecně závazné vyhlášky města VM č. 8/2010. Společný zástupce je povinen v něm uvést jména a data narození osob, za které bude poplatek odvádět. Všechny tyto osoby budou vedeny pod jedním variabilním symbolem.

Info na tel.č.:

566 781 090 – Šabatová

566 781 147 – Souhradová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Nahoru