Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Velké Meziříčí

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

datum účinnosti: 25. 07. 2020 
 pdfUSNESENÍ_O_VYDÁNÍ_OOP_ZM_14_-_23._06._2020.pdf
 
pdfOOP_ÚP_Velké_Meziříčí.pdf
 
Textová část:
pdfTextová část ÚP Velké_Meziříčí_výrok.pdf
pdfTextová část ÚP Velké_Meziříčí_odůvodnění_zpracovatel.pdf
pdfTextová část ÚP Velké Meziříčí_odůvodnění_pořizovatel (str. 1_99).pdf
pdfTextová část ÚP Velké Meziříčí_odůvodnění_pořizovatel (str. 100_199).pdf
pdfTextová část ÚP Velké Meziříčí_odůvodnění_pořizovatel (str. 200_311).pdf
 
 
Grafická část: 
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4_Výkres_pořadí_změn_v_území.pdf
 
pdf5_Koordinační_výkres.pdf
pdf6_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
pdf7_Výkres_širších_vztahů.pdf
pdf8_Doprava_doplňující_výkres.pdf
pdf9_Vodovod_doplňující_výkres.pdf
pdf10_Kanalizace_doplňující_výkres.pdf
pdf11_Elektrická_energie_doplňující_výkres.pdf
pdf12_Plynovody_dálkovody_doplňující_výkres.pdf
pdf13_Telekomunikace_doplňující_výkres.pdf
 
 
 
 
 
Změna č. 1 Územního plánu Velké Meziříčí s účinností ke dni 2. 10. 2014
pdfOznameni dle § 165_Velke Mezirici.pdf
Výkresová část:
pdf1_Vykres zakladniho cleneni.pdf
pdf2_Hlavni vykres.pdf
pdf3_Vykres verejne prospesnych staveb.pdf
pdf4a_Koordinacni vykres_Velke Mezirici.pdf
pdf4b_Koordinacni vykres_Lhotky_Kusky_DRadslavice.pdf
pdf4c_Koordinacni vykres_Mostiste.pdf
pdf4d_Koordinacni vykres_Svarenov_Hrbov.pdf
pdf4e_Koordinacni vykres_Olsi nad Oslavou.pdf
pdf5_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf6_Vykres sirsich vztahu.pdf
Textová část:
pdfVelke Mezirici UP zmena.pdf
pdfVelke Mezirici Oduvodneni UP.pdf
pdfVelke Mezirici Oduvodneni priloha UP.pdf
pdf00P - Zmena c. 1 UP Velke Mezirici.pdf
Územní plán Velké Meziříčí
Výkresová část:
alt 1_VM_Vykres_zakladniho_cleneni.pdf
alt 2_VM_Hlavni_vykres.pdf
alt 3_VM_Vykres_verejne_prospesnych_staveb.pdf
alt 4_VM_Koordinacni_vykres.pdf
alt 5_VM_Vykres_predpokladanych_zaboru_pudniho_fondu.pdf
alt 6_VM_Vykres_sirsich_vztahu.pdf
Sítě:
alt 1_VM_Vodovod.pdf
alt 2_VM_Kanalizace.pdf
alt 3_VM_Zasobovani_elektrickou_energii.pdf
alt 4_VM_Zasobovani_plynem_telekomunikace.pdf
Textová část:
alt Velke_Mezirici UP.pdf

 
Nahoru