Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Velké Meziříčí

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ MEZIŘÍČÍ pro společné jednání

Změna č. 1 ÚP Velké Meziříčí

pdfZměna_č.1_Velké_Meziříčí_výrok.pdf
pdfZměna_č.1_Velké_Meziříčí_odůvodnění.pdf
 
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres_standardizace.pdf
pdf2_Hlavní_výkres_věcné_změny.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4_Výkres_pořadí_změn_v_území.pdf
pdf5_Koordinační_výkres.pdf
pdf6_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
 

Předpokládané úplné znění po Změně č. 1 ÚP Velké Meziříčí

pdfÚP_Velké_Meziříčí_ÚZ_po_Zm._č._1.pdf
 
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4_Výkres_pořadí_změn_v_území.pdf
pdf5_Koordinační_výkres.pdf
 

Schválená Zpráva o uplatňování ÚP Velké Meziříčí + zadání změny

pdfZpráva_o_uplatňování_Velké_Meziříčí__zadání_změny-ZM-schválená.pdf
 

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ MEZIŘÍČÍ

datum účinnosti: 25. 07. 2020 
 pdfUSNESENÍ_O_VYDÁNÍ_OOP_ZM_14_-_23._06._2020.pdf
 
pdfOOP_ÚP_Velké_Meziříčí.pdf
 
Textová část:
pdfVelké_Meziříčí_výrok.pdf
pdfVelké_Meziříčí_odůvodnění.pdf
pdfTextová část ÚP Velké Meziříčí_odůvodnění_pořizovatel (str. 1_99).pdf
pdfTextová část ÚP Velké Meziříčí_odůvodnění_pořizovatel (str. 100_199).pdf
pdfTextová část ÚP Velké Meziříčí_odůvodnění_pořizovatel (str. 200_311).pdf
 
 
Grafická část: 
pdf597007_1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf597007_2_Hlavní_výkres.pdf
pdf597007_3_Veřejně_prospěšné_stavby.pdf
pdf597007_4_Výkres_pořadí_změn_v_území.pdf
pdf597007_5_Koordinační_výkres.pdf
pdf597007_6_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
pdf597007_7_Výkres_širších_vztahů.pdf
pdf597007_8_Doprava_doplňující_výkres.pdf
pdf597007_9_Vodovod_doplňující_výkres.pdf
pdf597007_10_Kanalizace_doplňující_výkres.pdf
pdf597007_11_Elektrická_energie.pdf
pdf597007_12_Plynovody_dálkovody.pdf
pdf597007_13_Telekomunikace.pdf
 
 
pdfOznámení_dle_§ 165_SZ.pdf
 
 

 
Nahoru
Caught at shutdown