Územní plánování

Formuláře Územního plánování

docNávrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny
docNavrh_na_porizeni_zmeny_UP_zkracenym_postupem.doc
docNámitka-připomínka_k_návrhu_UP_veřejné projednání.doc
docŽádost o pořizení územní studie
pdfŽádost_o_závazné_stanovisko ÚÚP.pdf

docpřipomínka_k_návrhu_zadání_ÚP.doc

 

Nahoru