Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Heřmanov

Územní plán Heřmanov úplné znění po vydání Změny č. 2 ÚP 
pdf595608_1_ZCU.pdf
pdf595608_2_HLV.pdf
pdf595608_4_Etapizace.pdf
pdf595608_5a_KOV.pdf
pdf595608_text.pdf
 
 
Změna č. 2 Územního plánu Heřmanov
(nabytí účinnosti 11. 10. 2023)
 
pdf595608_1_ZCU.pdf
pdf595608_2_HLV_standardizace.pdf
pdf595608_2_HLV_vecne_zmeny_vyrez.pdf
pdf595608_5a_KOV.pdf
pdf595608_3_VPS_vyrez.pdf
pdf595608_6_ZPF_vyrez.pdf
pdf595608_oduvodneni_porizovatele.pdf
pdf595608_text_vcetne_oduvodneni.pdf
 
 
Územní plán Heřmanov úplné znění po vydání Změny č. 1 ÚP
pdfZCU_49489992_Z1_UZ.pdf
pdfZCU_49489992_Z1_UZ_Etapizace.pdf
pdfHLV_49489992_Z1_UZ.pdf
pdfVPS_49489992_Z1_UZ.pdf
pdfTXT_49489992_Z1_UZ.pdf
pdfKOV_49489992_Z1_UZ.pdf
pdfKOV_49489992_Z1_UZ_Vyrez.pdf
 
Změna č. 1 Územního plánu Heřmanov
(nabytí účinnosti 18. 6.2022)
 
pdfZCU_49489992_Z1_Etapizace_Vyrez.pdf
 
pdfZCU_49489992_Z1_Vyrez.pdf
pdfVPS_49489992_Z1_Vyrez.pdf
pdfHLV_49489992_Z1_Vyrez.pdf
pdfTXT_49489992_Z1.pdf
 
pdfKOV_49489992_Z1_Vyrez.pdf
pdfZPF_49489992_Z1_Vyrez.pdf
pdfZ1_ÚP_Heřmanov_část_odůvodnění_zpracovaná_pořizovatelem.pdf
 
 
ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMANOV (nabytí účinnosti 29. 7. 2016)
 
 
 

 

 

Nahoru