Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Skřinářov

Schválená Zpráva o uplatňování ÚP 
období 2018 - 2022
pdfZpráva_o_uplatňování_ÚP_Skřinářov.pdf
 
Zpráva o uplatňování  Územního plánu Skřinářov
období 2013-2017
pdfZpráva_Skřinářov.pdf
 
Návrh Změny č. 2 Územního plánu Skřinářov k veřejnému projednání
Výkresová část
pdf1_ZCU_ZM2.pdf
pdf2_a_HLV_ZM2.pdf
pdf2_b_HLV_ZM2.pdf
pdf3_VPS_ZM2.pdf
pdf4_KOV_ZM2.pdf
pdf5_SV_ZM2.pdf
pdf6_ZPF_ZM2.pdf
 Textová část
pdf text.pdf
pdf oduvodneni.pdf
 
 
Právní stav po vydání Z1 ÚP Skřinářov s účinností ke dni 5. 11. 2014
pdfOznameni dle § 165_Skrinarov.pdf
Výkresová část:
pdf1_Vykres_zakladniho_cleneni.pdf
pdf2 Hlavni vykres.pdf
pdf3 Zasobovani vodou, kanalizace.pdf
pdf4 Energetika a spoje.pdf
pdf5 Verejne_prospesne_stavby.pdf
pdf5a Verejne prospesna opatreni.pdf
pdf6_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf 7 Sirsi vztahy.pdf
pdf8 Koordinacni vykres.pdf
pdf9 Koordinacni vykres - vyrez.pdf
Textová část:
pdfSkrinarov - UP.pdf
 
Změna č. 1 Územního plánu Skřinářov
Výkresová část.
pdf1 Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf
pdf2 Hlavni_vykres.pdf
pdf3 Zasobovani vodou, kanalizace.pdf
pdf4 Energetika a spoje.pdf
pdf5 Verejne_prospesne_stavby.pdf
pdf6_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf7 Koordinacni vykres.pdf
Textová část:
pdf00P Uzemni plan.pdf
pdfSkrinarov Zmena UP.pdf
pdfSkrinarov Oduvodneni UP.pdf
 
Územní plán Skřinářov
Výkresová část:
1 Vykres_zakladniho_cleneni_uzemi.pdf
2 Hlavni_vykres.pdf
3 Zasobovani vodou, kanalizace.pdf
4 Energetika a spoje.pdf
5 Verejne_prospesne_stavby.pdf
5a Verejne prospesna opatreni.pdf
6_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
7 Sirsi vztahy.pdf
8 Koordinacni vykres.pdf
9 Koordinacni vykres - vyrez.pdf
Textová část:
 Skrinarov UP.pdf
 Skrinarov Oduvodneni UP.pdf
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Skřinářov
Zastupitelstvo obce Skřinářov schválilo zprávu o uplatňování Územního plánu Skřinářov dne 25. 8. 2013.
pdfSkrinarov Uplatneni UP.pdf
Nahoru