Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Osová Bitýška

Upravený návrh Zadání ÚP Osová Bítýška
(k projednání srpen 2023)
pdfÚprava_ZADÁNÍ_ÚP_Osová_Bítýška_8-2023.pdf
 
  
Zpráva o uplatňování ÚP Osová Bítýška
projednání 8-9/2016
 pdfZpráva_Osová_Bítýška
 
Právní stav ÚP po vydání Změny č. 1 ÚP 
pdfOznameni dle § 165_Osova Bityska.pdf
Textová část:
pdfOsova Bityska UP zmena.pdf
Grafická část:
pdf1_Vykres zakladniho cleneni.pdf
pdf2_Hlavni vykres.pdf
pdf3_Vykres verejne prospesnych staveb.pdf
pdf4_Koordinacni vykres.pdf
 
Změna č. 1 ÚP Osová Bítýška
(nabytí účinnosti 30.6.2014)
Textová část:
pdf00P Uzemni plan.pdf 
pdfOsova Bityska UP zmena.pdf
pdfOsova Bityska Oduvodneni UP.pdf
Grafická část:
pdf1_Vykres zakladniho cleneni.pdf
pdf2_Hlavni vykres.pdf
pdf3_Verejne prospesne stavby.pdf
pdf4_Koordinacni vykres.pdf
pdf5_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf6_Vykres sirsich vztahu.pdf
 
Zpráva o uplatňování ÚP Osová Bítýška
pdfOsova Bityska UP.pdf
 
Územní plán Osová Bítýška
(nabytí účinnosti 19.9.2008)
Výkresová část:
1_Vykres zakladniho cleneni.pdf
2_Hlavni vykres.pdf
3_Hlavni vykres a dopravni infrastruktura.pdf
4_Vykres_verejne_prospesnych_staveb.pdf
5_Koordinacni_vykres_vyrez.pdf
6_Koordinacni_vykres_vyrez.pdf
7_Sirsi_vztahy.pdf
8 Zabor ZPF a PUPFL
Textová část:
Osova_Bityska UP.pdf
Nahoru
Caught at shutdown