Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Vídeň

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚP

pdfNávrh_zprávy_o_uplatňování_ÚP_Vídeň.pdf

 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN VÍDEŇ

(vydaný 18.12.2018, nabytí účinnosti 4. 1. 2019) 

Textová část:
pdfnávrh ÚP
pdfodůvodnění ÚP
 pdfvídeň_-_odůvodnění.pdf
 
Grafická část:
pdfzákladní členění území
pdfhlavní výkres
pdfvýkres veřejně prospěšných staveb, opatření
pdfenergetika
pdfvodní hospodářství
pdfkoordinační výkres
pdfkoordinační výkres - ZÚ
pdfvýkres záborů ZPF
pdfširší vztahy
                   
Nahoru