Komunální odpad

Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen poplatek za komunální odpad) od 1. 1. 2021

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 města Velké Meziříčí.

Výše poplatku pro rok 2021 činí 500,- Kč na poplatníka.

Splatnost poplatku je možná ve dvou splátkách

 • jednorázově do 31. 3. příslušného roku,
 • pololetně do 31. 3.  a do 30. 9. příslušného roku.

Poplatníkem ve Velkém Meziříčí je fyzická osoba, která:

 1. má na území města trvalý pobyt
 2. má na území města ve vlastnictví nemovitost (stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům), v níž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a trvalý pobyt vlastníka nemovitosti je mimo území města

Ohlašovací povinnost - poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, zánik nebo změnu své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, zanikla nebo došlo ke změně.

Formuláře

Způsoby úhrady

 1. Hotově
 2. Platební kartou (na pokladně městského úřadu-budova radnice, dv. č. 105)
 3. Převodem na č. účtu: 27-0644940217/0100 - nutno uvést variabilní symbol!!!

Každý poplatník je veden pod svým variabilním symbolem (možno sdělit telefonicky nebo e-mailem).

Při platbě kartou nebo převodem z účtu za více osob je nutné ustanovit společného zástupce - vyplnit a odevzdat formulář - ohlášení vzniku-změny-zániku poplatkové povinnost (občané). Společný zástupce je povinen v něm uvést jména a data narození osob, za které bude poplatek odvádět. Všechny tyto osoby budou vedeny pod jedním variabilním symbolem.

Známky na popelnice /kontejnery/

Vlastník popelnice se při platbě přihlásí o známku na popelnici. Známky na společně používané nádoby /u bytových a činžovních domů/ vyzvedne domovní důvěrník.

Nárok na počet ks známek:

 • 1 ks/110-120 l - domácnost do celkového počtu 5 osob
 • 1 ks/110-120 l - vlastník objektu sloužícího k rekreaci
 • 2 ks/110-120 l - domácnost o celkovém počtu 6-10 osob
 • 1 ks/240 l - domácnost o celkovém počtu 6-10 osob
 • výpočtem - vlastníkům nebo správcům bytových domů /24 l odpadu na osobu za týden

Info - telefon: 566 781 090 – Šabatová, 566 781 147 – Souhradová

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nahoru