Komunální odpad

Informace k místnímu poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen poplatek za komunální odpad) od 1. 1. 2024

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 4/2023 města Velké Meziříčí.

Výše poplatku pro rok 2024 činí 750,- Kč na poplatníka / za nemovitost.

Splatnost poplatku je možná ve dvou splátkách:

 • jednorázově do 31. 3. příslušného roku,
 • pololetně do 31. 3. a do 30. 9. příslušného roku.

Poplatníkem ve Velkém Meziříčí je:

 1. fyzická osoba přihlášena ve městě nebo
 2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba, která je umístěna na území města.

Ohlašovací povinnost – poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik, zánik nebo změnu své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit poplatek vznikla, zanikla nebo došlo ke změně.

Formuláře

Způsoby úhrady

 1. Hotově
 2. Platební kartou (na pokladně městského úřadu-budova radnice, dv. č. 105)
 3. Převodem na č. účtu: 27-0644940217/0100 - nutno uvést variabilní symbol!!!
 4. Platební bránou

Každý poplatník je veden pod svým variabilním symbolem (možno sdělit telefonicky nebo e-mailem).

Známky na popelnice /kontejnery/

Vlastník popelnice se při platbě přihlásí o známku na popelnici. Známky na společně používané nádoby /u bytových a činžovních domů/ vyzvedne domovní důvěrník.

 

Při bezhotovostní platbě je možnost vylepení známky přes pracovníky technických služeb. !!!Nutno po uhrazení poplatku písemně (mailem) kontaktovat správce místního poplatku (p. Šabatovou nebo p. Souhradovou) o zajištění vylepení známky!!!                                      

 

Nárok na počet ks známek:

 • 1 ks/110-120 l - domácnost do celkového počtu 5 osob
 • 1 ks/110-120 l - vlastník objektu sloužícího k rekreaci
 • 2 ks/110-120 l - domácnost o celkovém počtu 6-10 osob
 • 1 ks/240 l - domácnost o celkovém počtu 6-10 osob
 • výpočtem - vlastníkům nebo správcům bytových domů /24 l odpadu na osobu za týden

Info - telefon: 566 781 090 – Šabatová, 566 781 147 – Souhradová

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Nahoru