Změna příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího a to bez jakéhokoli poplatku.

Oznamovatel předloží:

  • platný doklad totožnosti
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • oddací list

docOznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Touto problematikou se na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí zabývá Bc. Kateřina Komínková, která Vám při osobním jednání zodpoví všechny Vaše dotazy.

Nahoru