Změna příjmení po rozvodu manželství

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit matričnímu úřadu, že přijímá opět své dřívější příjmení, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího a to bez jakéhokoli poplatku.

Oznamovatel předloží:

  • platný doklad totožnosti
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • oddací list

docOznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

Touto problematikou se na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí zabývá Bc. Kateřina Komínková, která Vám při osobním jednání zodpoví všechny Vaše dotazy.

Nahoru
Caught at shutdown