Poplatek za užívání veřejného prostranství

Informace k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 1/2022 města Velké Meziříčí.

Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.

Touto problematikou se na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí zabývá Jitka Souhradová, která Vám zodpoví všechny Vaše dotazy.

Nahoru