Parkovací karty

Informace k vydávání parkovacích karet ve Velkém Meziříčí

Parkovací karty jsou vydávány v souladu s nařízením č. 1/2021 města Velké Meziříčí a zpoplatněny dle platného ceníku. Pravidla pro vydávání parkovacích karet s podrobnými informacemi naleznete zde.

Parkovací karty vydává finanční odbor Městského úřadu ve Velkém Meziříčí. 

V zaváděcím období od 1. do 16. dubna terénní pracovníci odboru dopravy v součinnosti s městskou policií kontrolují vozy odstavené na městských placených parkovacích plochách. Upozorňování řidičů probíhá v informativním duchu a není sankcionováno. Od 17. dubna se nezaplacení parkovného, ať už úhradou prostřednictvím automatu, sms, aplikací nebo zakoupením parkovací karty, bude pokutovat.

Způsoby úhrady

  1. Hotově nebo platební kartou (na pokladně městského úřadu – budova radnice, dv. č. 105).
  2. Převodem na č. účtu: 19-1427751/0100  nutno uvést variabilní symbol, který sdělí pracovnice finančního odboru

Formuláře

pdfŽádost o vydání parkovací karty
docPlná_moc
docČestné_prohlášení_o_ztrátě_parkovací_karty
docxSouhlas s užíváním vozidla

Kontaktní osoba: Jitka Souhradová

Nahoru