Doklady

Veškeré doklady vyřídíte v nové budově úřadu (budova Spořitelny), Náměstí 14/16.

Občanské průkazy - vyřizuje Marcela Chmelová

Cestovní doklady- pasy - vyřizuje Zuzana Špačková

Řidičské průkazy - vyřizuje Martina Havlíková a Marie Rybárová

Pokud se Vám nechtějí čekat dlouhé fronty, máte možnost se objednat přímo na konkrétní den a čas přes elektronický systém objednání WebCall.

Počet lidí čekajících na obsloužení u přepážek zjistíte přes monitoring přepážek.

Informace žadatelům o cestovní doklad či občanský průkaz

Nová legislativa nařizuje, že platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů končí dne 26. 6. 2012, po tomto datu budou moci děti cestovat jen s vlastním cestovním dokladem, tj. cestovním pasem nebo občanským průkazem při cestování v rámci Evropské unie.

K 1. lednu 2012 došlo k legislativní změně a občanský průkaz se vydává již jen se strojově čitelnými údaji, a to s elektronickým čipem nebo bez čipu, pouze na úřadech obcí s rozšířenou působností. V našem regionu tedy jen na úřadě ve Velkém Meziříčí. K ulehčení došlo v tom, že žadatel si nepořizuje fotografie a nevyplňuje žádost.

Rodič žádající o doklad pro dítě musí předložit originál rodného listu dítěte nebo jeho ověřenou kopii a svůj platný občanský průkaz. Ze strany státu však nedošlo k navýšení odbavovacích pracovišť, ač se jedná o výkon přenesené státní správy a tyto výdaje jsou realizovány a hrazeny obcím ze státního rozpočtu (MV ČR tento krok zdůvodňuje nedostatkem financí ve státní pokladně).

Omlouváme se všem žadatelům o doklady za dlouhé fronty u přepážek, ale za stávajícího počtu pracovišť a sezonního nárůstu žadatelů o cestovní doklad, nejsme schopni žadatele odbavovat rychleji. Zvláště v pondělí a středu v odpoledních hodinách jsou počty žadatelů extrémně velké. Doporučujeme zájemcům o nové doklady, kteří se chtějí vyhnout dlouhým čekacím frontám, aby využili rezervačního systému dostupného na www.velkemezirici.cz , v sekci užitečné odkazy – Chci se objednat, kde se mohou objednat na konkrétní den a hodinu, nebo využili pracovní doby na přepážkách v jiných časech.

Doklady lze vyřídit na přepážkách každý pracovní den, a to:

Úřední hodiny :

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 13.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 13.00
8.00 - 13.00
Nahoru
Caught at shutdown