Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

docObecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Nahoru
Caught at shutdown