Komise

Komise zřizuje Rada města jako své iniciativní a poradní orgány, kterým ukládá v rámci své působnosti úkoly podle svých potřeb, řídí, kontroluje a hodnotí jejich činnost a jmenuje jejich předsedy a členy.

Přidělovat úkoly komisi jsou oprávněni kromě rady i starosta a jeho zástupci v rozsahu svých kompetencí. Za svou činnost odpovídají radě. Kromě plnění úkolů, které komisi rada uložila, předkládá komise radě na úseku činnosti, pro který byla zřízena, stanoviska a náměty. Rada je oprávněna komise rušit, slučovat a rozdělovat.

Titulek Datum zveřejnění
Komise bytová 16. prosinec 2014
Komise kulturní a cestovního ruchu 16. prosinec 2014
Komise letopisecká 16. prosinec 2014
Komise pro místní správu 16. prosinec 2014
Komise regenerace městské památkové zóny 16. prosinec 2014
Komise sportovní 16. prosinec 2014
Komise školská 16. prosinec 2014
Komise zdravého města a místní Agendy 21 16. prosinec 2014
Komise životního prostředí 16. prosinec 2014