Komise regenerace městské památkové zóny

Předmět činnosti komise:

Provádí aktualizaci programu regenerace a vyhodnocuje plnění programu. Připravuje návrhy akcí obnovy na následující rok. Projednává aktuální problematiku v Městské památkové zóně /možnost využití památkově chráněných objektů, řešení dopravy, nová výstavba, úprava veřejných prostor,  zeleň, apod./

Členové komise:

  1. Ing. Stanislav Rosa - předseda
  2. Ing. arch. Olga Čermáková
  3. Ing. František Fňukal
  4. MUDr. Jiří Kaše
  5. Radim Seifer
  6. Ing. Tomáš Bílek
  7. Ing. Lucie Volfová - referentku odboru výstavby a územního rozvoje - úseku státní památkové péče, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/

Počet členů komise: 7

Zástupce rady města pro komisi: Ing. Petr Velička

 

 

Nahoru