Hospodaření města

Základním předpokladem úspěšného hospodaření města je udržení vyrovnaného rozpočtu. Investovat budeme na základě potřeb městské části dle finančních možností naší radnice.

Nahoru