Hospodaření města

Základním předpokladem úspěšného hospodaření města je udržení vyrovnaného rozpočtu. Investovat budeme na základě potřeb městské části dle finančních možností naší radnice.

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024 (návrh ke zveřejnění)

 

Bez názvu_copyNávrh střednědobého výhledu rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce po dobu min. 15 dnů před projednáním zastupitelstva města Velké Meziříčí, které se koná dne 10. 9. 2019. Připomínky k jeho návrhu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 10. 9. 2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh střednědobého výhledu rozpočtu projednán.

Číst více...