Participativní rozpočet

Město Velké Meziříčí je dlouhodobě zapojeno do mezinárodních programů Zdravé město (ZM) pod patronací Světové zdravotní organizace a místní Agenda 21 (MA21) pod patronací OSN, které realizuje od roku 2001. Tyto programy jsou založeny na principech udržitelného rozvoje a jeho prosazování v úzké spolupráci klíčových aktérů a široké veřejnosti.

Jednou z nových forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je také tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či určité komunity mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru.

Pravidla participativního rozpočtu

Formulář – návrh projektu

 

Nahoru
Caught at shutdown