Právní předpisy města

Evidence všech právních předpisů města

Evidence a úplné znění platných právních předpisů města Velké Meziříčí:

Titulek Datum zveřejnění
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 20. prosinec 2023
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 3/2023 o místním poplatku ze psů 20. prosinec 2023
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2023 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 20. prosinec 2023
Nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2023 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích místních komunikací ve vymezené oblasti města Velké Meziříčí 13. červen 2023
Nařízení města Velké Meziříčí č. 5/2022 o zákazu některých forem prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích 29. listopad 2022
Nařízení města Velké Meziříčí č. 4/2022, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 14. listopad 2022
Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2022, kterým se vydává tržní řád 8. červen 2022
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2022, o nočním klidu 26. květen 2022
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2022, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 26. květen 2022
Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2021, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 17. srpen 2021
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu 11. květen 2021
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 7/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 7/2010, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 11. leden 2021
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Velké Meziříčí a části školských obvodů mateřských škol zřízených městem Velké Meziříčí 14. prosinec 2020
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 3/2020, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Velké Meziříčí a části školských obvodů základních škol zřízených městem Velké Meziříčí 14. prosinec 2020
Nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2020, o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 18. srpen 2020
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Velké Meziříčí a v jeho místních částech 10. leden 2020
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 27. prosinec 2018
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2016, o regulaci zábavní pyrotechniky 6. říjen 2016
Nařízení města Velké Meziříčí 1-2016, zadání lesních hospodářských osnov 9. září 2016
Nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2015, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 11. září 2015
Nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2014, kterým se ruší nařízení města Velké Meziříčí č. 5/2003 a nařízení města Velké Meziříčí č. 6/2003 3. červenec 2014
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 9/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí 14. březen 2012
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 5/2011, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her 4. leden 2012
Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2011, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 28. červenec 2011
Obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 2/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Velké Meziříčí č. 6/2004, o hospodaření s byty ve vlastnictví města Velké Meziříčí 20. duben 2011
Nařízení města Velké Meziříčí č. 3/2010 kterým se mění nařízení města Velké Meziříčí č. 2/2009 / chodníky ve městě 16. listopad 2010
Nařízení města Velké Meziříčí č. 1/2010, o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských o 8. červenec 2010
Nařížení města VM 2/2009 Zimní údržba chodníků 12. říjen 2009
Vyhláška města V.Meziříčí č.3/2008, kt. se ruší vyhl. č. 18/1998 a vyhl. č. 37/2001 1. leden 2009
Vyhláška města V.Meziříčí č.1/2008 o městské policii 1. leden 2009
Nařízení města č. 2006/02 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 30. červen 2006
Vyhláška č. 2006/01, kt. se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství obce 1. červen 2006
Vyhláška č. 2005/07, kt. se mění vyhl. 1/2005, požární řád 30. prosinec 2005
Vyhláška č. 2005/06, kt. se ruší vyhl. 7/1993 o chovu hospodářských, domácích a ostat. zvířat 30. prosinec 2005
Nařízení č. 4/2005 kt. se ruší vyhl. č. 22/1998 o povinnostech při zajišťování zimní údržby 4. říjen 2005
Vyhláška č. 2005/03, kt. se ruší vyhl. 5/1992 o místních stavebních předpisech 14. říjen 2005
Nařízení č. 2/2005 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov 30. červen 2005
Vyhláška č. 2005/01 požární řád města Velké Meziříčí 1. duben 2005
Vyhláška č.2004/09, kt. se ruší vyhl. 27/99 o příspěvku na úhradu neinvestič. nákladů MŠ a ŠD 1. leden 2005
Vyhláška č. 2004/07, kt. se ruší vyhl. 2/2004 o stánkovém prodeji na veřej. prostranstvích 30. prosinec 2004
Vyhláška č. 2004/01, kt. se ruší vyhl. 8/93 o provozu na místních komunikacích města VM 1. leden 2004
Nahoru
Caught at shutdown