Komise kulturní a cestovního ruchu

Předmět činnosti komise:

Komise se obecně zaměřuje na tvorbu koncepce a rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě. Vznáší dotazy, náměty, připomínky, které se vztahují ke kultuře a cestovnímu ruchu ve městě, kde výstupem je zpravidla doporučení radě města na základě usnesení členů komise. Vyjadřuje se k plánovaným kulturním akcím a hodnotí akce proběhlé. Schvaluje rozdělování grantů dle koncepce podpory kultury ve městě Velké Meziříčí 2014-2020. Schvaluje umístění umělců města Velké Meziříčí na webových stránkách města. Plní úkoly rady města.

Členové komise:

  1. Ing. Jan Bílek - předseda
  2. Zuzana Herodesová
  3. Ing. Bc. Ivana Horká
  4. Zdeňka Peterková
  5. Jiří Klement
  6. Josef Marek
  7. Květoslava Hladíková - referentka odboru školství a kultury, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/

Počet členů komise: 7

Zástupce rady města pro komisi: MVDr. Ivo Šulc

          

Nahoru