Komise kulturní a cestovního ruchu

Předmět činnosti komise:

Komise se obecně zaměřuje na tvorbu koncepce a rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě. Vznáší dotazy, náměty, připomínky, které se vztahují ke kultuře a cestovnímu ruchu ve městě, kde výstupem je zpravidla doporučení radě města na základě usnesení členů komise. Vyjadřuje se k plánovaným kulturním akcím a hodnotí akce proběhlé. Schvaluje rozdělování grantů dle koncepce podpory kultury ve městě Velké Meziříčí 2014-2020. Schvaluje umístění umělců města Velké Meziříčí na webových stránkách města. Plní úkoly rady města.

Členové komise:

  1. Mgr. Pavla Kamanová - předsedkyně
  2. Ing. Jan Bílek
  3. Zuzana Herodesová
  4. Ing. Bc. Ivana Horká
  5. Zdeňka Peterková
  6. Ing. Alena Smolíková
  7. Květoslava Hladíková - referentka odboru školství a
    kultury, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/

Počet členů komise: 7

Zástupce rady města pro komisi: PhDr. Marie Ripperová