Komise letopisecká

Předmět činnosti komise:

Projednávání návrhu textu kroniky města.

Členové komise:

  1. PhDr. Marie Ripperová - předsedkyně komise
  2. Mgr. Jiřina Kácalová
  3. Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
  4. Ing. Marek Švaříček
  5. PharmDr. Helena Švecová
  6. MVDr. Jan Koten
  7. Ing. Pavel Stupka – vedoucí odboru školství a kultury, který bude mít hlas poradní

Počet členů komise: 7

Zástupce rady města: Mgr. Josef Prokop

Nahoru