Komise redakční rada

Předmět činnosti komise:

Redakční rada je iniciativní, poradní a metodický orgán, který úzce spolupracuje s tiskovým úsekem odboru školství a kultury Městského úřadu Velké Meziříčí. Redakční rada je ze své činnosti odpovědná radě města. Redakční rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (tiskový zákon) a usneseními rady města ve vztahu ke své působnosti.

Členové komise:

  1. Mgr. Dagmar Handová Navrátilová – předsedkyně komise
  2. Ing. Jiří Bárta
  3. Petros Martakidis
  4. Mgr. Markéta Slámová
  5. Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
  6. Bc. Martina Strnadová – šéfredaktorka Velkomeziříčska, která bude mít hlas poradní /není členem komise/

Počet členů komise: 5

Zástupce rady města: Martin Kaman

 

Nahoru
Caught at shutdown