Komise školská

Předmět činnosti komise:

Příprava zápisů do mateřských a základních škol. Přijímací řízení na střední školy. Vyhláška o školských obvodech. Koncepční materiály o školství. Spolupráce s různými institucemi /OSPOD, kurátor, policie městská i státní, Výchovný ústav mládeže, Chaloupky, pedagogicko-psychologická poradna, BESIP, Welmez/.

Členové komise:

 1. Mgr. Petr Blažek - předseda komise
 2. Mgr. Eva Bednářová
 3. Mgr. Petr Blažek
 4. Mgr. Jitka Dobrovolná
 5. Mgr. Petr Hladík
 6. Martin Karásek
 7. Mgr. Marie Paľovová
 8. Mgr. Zdeňka Požárová
 9. Mgr. Josef Prokop
 10. Mgr. Eva Součková
 11. RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
 12. Bc. Ing. Alena Vidláková
 13. Ing. Pavel Stupka – vedoucí odboru školství a kultury, který bude mít hlas poradní /není členem komise/

Počet členů komise: 11

Zástupce rady města pro komisi: RNDr. Petr Vrána