Komise školská

Předmět činnosti komise:

Příprava zápisů do mateřských a základních škol. Přijímací řízení na střední školy. Vyhláška o školských obvodech. Koncepční materiály o školství. Spolupráce s různými institucemi /OSPOD, kurátor, policie městská i státní, Výchovný ústav mládeže, Chaloupky, pedagogicko-psychologická poradna, BESIP, Welmez/.

Členové komise:

  1. Mgr. Petr Blažek – předseda komise
  2. Mgr. Eva Bednářová
  3. Mgr. Jitka Dobrovolná
  4. Mgr. Karel Kaštan
  5. Mgr. Zdeňka Požárová
  6. Mgr. Eva Součková
  7. Bc. Ing. Alena Vidláková
  8. Ing. Pavel Stupka – vedoucí odboru školství a kultury, který bude mít hlas poradní /není členem komise/

Počet členů komise: 7

Zástupce rady města pro komisi: Mgr. Josef Prokop

 

 

 

 

Nahoru