Komise životního prostředí

Předmět činnosti komise:

Komise je poradním orgánem rady města na úseku životního prostředí, využívá při své činnosti názory občanů města v této oblasti a spolupracuje se státní správou a dalšími orgány a organizacemi. Hlavní činností komise je posouzení návrhů kácení, údržby a výsadby zeleně, zde je vhodné nezapomenout i na možnost navrhnout k ochraně význačné stromy v obvodu města jako Památný strom. Dále vybírat plochy k náhradní výsadbě zeleně a posuzovat navrhované projekty v rámci nových návrhů zeleně města. Dále komise řeší aktuální požadavky ze strany rady města postoupené komisi k posouzení.

Členové komise:

  1. Ing. Jan Smolík - předseda komise
  2. Jindřich Kučera
  3. Ondřej Bachr
  4. Milan Čtveráček
  5. Ing. Vincenc Záviška
  6. Ing. Jan Oulehla
  7. Ing. Michaela Chmelíčková - referentka odboru životního prostředí, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/

Počet členů komise: 7

Zástupce rady města pro komisi: Ing. František Fňukal

Nahoru