Komise životního prostředí

Předmět činnosti komise:

Komise je poradním orgánem rady města na úseku životního prostředí, využívá při své činnosti názory občanů města v této oblasti a spolupracuje se státní správou a dalšími orgány a organizacemi. Hlavní činností komise je posouzení návrhů kácení, údržby a výsadby zeleně, zde je vhodné nezapomenout i na možnost navrhnout k ochraně význačné stromy v obvodu města jako Památný strom. Dále vybírat plochy k náhradní výsadbě zeleně a posuzovat navrhované projekty v rámci nových návrhů zeleně města. Dále komise řeší aktuální požadavky ze strany rady města postoupené komisi k posouzení.

Členové komise:

  1. Ing. Jan Oulehla – předseda komise
  2. Daniela Havlátová
  3. Jindřich Kučera
  4. Jaroslav Malec
  5. Bc. Pavel Oulehla
  6. František Říhák
  7. Ing. Michaela Chmelíčková – referentka odboru životního prostředí, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/

Počet členů komise: 7

Zástupce rady města pro komisi: MUDr. Libor Beneš

Nahoru
Caught at shutdown