Komise bytová

Předmět činnosti komise:

Komise bytová je poradním a iniciativním orgánem rady města při rozhodování o uzavření nájemní smlouvy na byt, s výjimkou bytů v domech s pečovatelskou službou a bytů ve školách. Komise se vyjadřuje k zařazení a vyřazení žádostí o byt a o výměnu bytu, ke směně bytů a doporučuje radě města nejvhodnějšího žadatele na obsazení volného bytu.

Členové komise:

  1. Pavel Pešek - předseda
  2. Jiří Bárta
  3. Ing. Tomáš Bílek
  4. Miroslav Bureš
  5. Ing. Blanka Přibylová
  6. Mgr. Jana Gebre Selassie
  7. Ing. Magdaléna Kašparová - vedoucí odboru správy majetku a bytů, která bude mít plné hlasovací právo /je členem komise/

Počet členů: 7

 Zástupce rady města pro komisi: Ing. František Fňukal

Nahoru