Komise sportovní

Předmět činnosti komise:

Zejména podpora, rozvoj a propagace sportovních aktivit ve městě / ev. ORP Velké Meziříčí/, podpora spolupráce sportovních subjektů, příprava a organizace každoročně vyhlašované ankety "Sportovec města Velké Meziříčí", příprava, administrace a zpracování podkladů pro poskytování dotací na činnost sportovním oddílům.

Členové komise:

 1. Mgr. Tomáš Rapušák - předseda komise
 2. Miroslav Jágrik - zástupce předsedy komise 
 3. Jaroslav Juda
 4. Martin Kaman
 5. Petr Klíma
 6. Ing. Michal Hořínek
 7. Jiří Pálka
 8. Jiří Sedlák
 9. Martin David
 10. Ladislav Šidlo
 11. JUDr. Pavel Zacha
 12. Ing. Zuzana Villertová – referentka odboru výstavby a územního rozvoje, která bude mít hlas poradní (není členem komise)

Počet členů komise: 10

Zástupce rady města pro komisi: MVDr. Ivo Šulc

Nahoru