Poplatek z ubytovací kapacity

Informace k místnímu poplatku z ubytovací kapacity.

Poplatek je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 6/2010 města Velké Meziříčí.

Řízení o poplatcích vykonává finanční odbor Městského úřadu ve Velkém Meziříčí.

Formuláře

docOhlášení k poplatku z ubytovací kapacity

 Touto problematikou se na Městském úřadě ve Velkém Meziříčí zabývá Jitka Souhradová, která Vám zodpoví všechny Vaše dotazy.