Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Sklené nad Oslavou

Návrh Změny č. 2 ÚP Sklené nad Oslavou - k veřejnému projednání
 
Změna č. 2
Textová část:
pdfZměna_č._2_ÚP__výrok_6.2024.pdf
pdfZměna_č._2_ÚP_Sklené_odůvodnění_06.2024.pdf
Grafická část:
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres_standardizace.pdf
pdf2_Hlavní_výkres_věcné_změny.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4_Koordinační_výkres.pdf
pdf5_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
 
Předpokládané úplné znění po Změně č. 2
Grafická část:
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4_Koordinační_výkres.pdf
 
Změna č.1 Územního plánu Sklené nad Oslavou
Datum vydání:  06. 09.2019
 
pdfUsnesení_vydání_změny_č.1_ÚP.pdf
 
pdfOOP_Z1_ÚP_Sklené_nad_Oslavou.pdf
pdfZměna_č._1_ÚP_Sklené.pdf
pdfZ1_ÚP_Sklené_n_O__část_odůvodnění_zpracovaná_pořizovatelem.pdf
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4a_Koordinačníé_výkres.pdf
pdf5_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
pdf6_Výkres_širších_vztahů.pdf
 
Úplné změní
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4a_Koordinační_výkres.pdf
pdfÚP_Sklené_nO_Úplné_znění_po_Zm1.pdf
 
Územní plán Sklené nad Oslavou
Zastupitelstvo obce Sklené nad Oslavou vydalo Územní plán Sklené nad Oslavou dne 31. 7. 2013, účinnosti nabyl dne 28. 8. 2013
 
Výkresová část:
pdf1_Vykres zakladniho cleneni.pdf
pdf2_Hlavni vykres.pdf
pdf3_Vykres verejne prospesnych staveb.pdf
pdf4a_Koordinacni vykres.pdf
pdf4b_Koordinacni vykres_vyrez.pdf
pdf5_Vykres predpokladanych zaboru.pdf
pdf6_Vykres sirsich vztahu.pdf
pdf1_Vodovod.pdf
pdf2_Kanalizace.pdf
pdf3_Elektricka energie.pdf
pdf4_Plynovod.pdf
pdf5_Telekomunikace.pdf
Textová část:
pdfSklene nad Oslavou UP.pdf
Opatření obecné povahy:
pdf00P - Uzemni plan.pdf
pdfSklene n.O. Oduvodneni UP.pdf
Nahoru
Caught at shutdown