Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Lavičky

 

 

Návrh Změny č. 3 ÚP Lavičky

Pro opakované veřejné projednání

Změna č. 3 ÚP Lavičky

Textová část:
pdfZm_č._3_ÚP_Lavičky_návrh_pro_OVP.pdf
 
Grafická část:
pdf1_Výkres_základního_členění_výřez.pdf
pdf1A_Výkres_pořadí_změn_v_území.pdf
pdf2_Hlavní_výkres_výřez.pdf
pdf4a_Koordinační_výkres.pdf
pdf5_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
 
 

Předpokládané úplné znění po Změně č. 3 ÚP Lavičky

Grafická část:
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf1A_Výkres_pořadí_změn_v_území.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4a_Koordinační_výkres.pdf
 

Návrh Změny č. 3 ÚP Lavičky

Pro veřejné projednání

Změna č. 3 ÚP Lavičky

Textová část:
pdfZm_č._3_ÚP_Lavičky_návrh_pro_VP_1.pdf
 
Grafická část:
pdf1_A_Výkres_pořadí_změn_v_území_etapizace.pdf
pdf1_Výkres_základního_členění_výřez.pdf
pdf2_Hlavní_výkres_výřez.pdf
pdf4a_Koordinační_výkres.pdf
pdf5_Výkres_předpokládaných_záborů_výřez.pdf
 
 

Předpokládané úplné znění po Změně č. 3 ÚP Lavičky

Grafická část:
pdf1_A_Výkres_pořadí_změn_v_území_etapizace.pdf
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4a_Koordinační_výkres.pdf

 

Změna č.2

Územního plánu Lavičky

Datum vydání: 25.01. 2022

Územního plánu Lavičky

Datum vydání: 26.02. 2019

pdfOOP_Z1_ÚP Lavičky.pdf

pdf1_Výkres_základního_členění_výřez.pdf
pdf2_Hlavní_výkres_výřez.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb_výřez.pdf
pdf4a_Koordinační_výkres.pdf
pdf5_Výkres_předpokládaných_záborů_výřez.pdf
pdf6_Výkres_širších_vztahů.pdf
pdf8_Kanalizace_výřez_doplňující_výkres.pdf
 
Textová část:
pdfZměna_č._1_ÚP_Lavičky.pdf
pdfZ1_ÚP_LAVIČKY_část_odůvodnění_POŘIZOVATEL.pdf
 
 
Úplné znění dokumentace po
vydání Změny č. 1:
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4a_Koordinační_výkres.pdf
pdfÚplné_znění_po_vydání_Zm_č._1_ÚP_Lavičky.pdf
 

 

 

Územní plán Lavičky

(nabytí účinnosti 23 .5. 2016)

Textová část:
pdfÚzemní plán Lavičky
pdfÚP Lavičky odůvodnění pořizovatele
pdfopatření obecné povahy ÚP_Lavičky
 
 Výkresová část výroková:
pdfVýkres_základního_členění
pdfHlavní_výkres
pdfVýkres_veřejně_prospěšných_staveb
 
výkresová část odůvodnění:
pdfKoordinační_výkres_výřez
pdfKoordinační_výkres
pdfVýkres_předpokládaných_záborů
pdfVýkres_širších_vztahů
pdfZásobování_vodou
pdfKanalizace
pdfElektrická_energie
pdfPlynovody_dálkovody
pdfTelekomunikace
 
 
 

 

Nahoru