Územní plánování

Územně analytické podklady ORP Velké Meziříčí

Územně analytické podkaldy pro obec s rozšířenou působností Velké Meziříčí (dále jen "ÚAP") jsou územně plánovacím podkladem. Pořizovatelem ÚAP je úřad úřad územního plánování, tj. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a územního rozvoje. ÚAP budou využity při pořizování územních plánů. 

ÚAP byly pořízeny za finanční spoluúčasti Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Informace o financování z fondů Evropské unie - www.strukturalni-fondy.cz/iop

Zpracování Územně analytických podkladů pro ORP Velké Meziříčí

Územně analytické podklady ORP Velké Meziříčí (dále jen „ÚAP“) jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška č. 500/2006 Sb.).
Řešeným územím je celé správní území ORP Velké Meziříčí, které je tvořeno 57 obcemi.

Třetí úplná aktualizace ÚAP 2014

Územně analytické podklady, aktualizované v roce 2014

Grafická část:

pdf1_vykres_hodnot.pdf

pdf2_vykres_limitu.pdf

pdf3_vykres_zameru.pdf

pdf4_výkres_problémů.pdf

Textová část:

pdfUAP_2014_VelkeMezirici.pdf

pdfUAP_2014_VelkeMezirici.pdf

Druhá úplná aktualizace ÚAP 2012

Územně analytické podklady, aktualizované v roce 2012, pořizované úřadem územního plánování obsahují:

Grafická část:

pdf1_vykres_hodnot.pdf

pdf2_výkres_limitů.pdf

pdf3_výkres_záměrů.pdf

pdf4_výkres_problémů.pdf

Textová část:

pdfUAP_2012_VelkeMezirici.pdf

pdfstrety_Velmez.pdf

Kde nás najdete

Radnická 29/1
Úřad územního plánování

Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
(3.NP - dveře č.322)
  • tel.: +420 566 781 209
  • tel.: +420 566 781 210
  • tel.: +420 566 781 216
Nahoru