Videozpravodaje

Starosta města informuje o aktuálním dění ve městě

3. 4. 2023

0 tit_P1068571Starosta města Alexandros Kaminaras informuje o přemístění knihovny během její rekonstrukce, o výměně veřejného osvětlení či městského mobiliáře a o podstatném posunu v tématu rekonstrukce náměstí.

Číst více...

Starosta informuje o dění ve městě

29. 5. 2023

Zprávy z_radnice_starosta_květen_2023Starosta Alexandros Kaminaras představuje novou ředitelku gymnázia, informuje o obnově městské zeleně v ulici Pod Hradbami a na náměstí sv. Šebestiána a zve k veřejnému projednání územní studie nově vznikající lokality Hliniště III. Připomíná zahájení Evropského festivalu filozofie i blížící se pouťové slavnosti.

Číst více...

Místostarosta města informuje o aktuálním dění ve městě

20. 3. 2023

0 titi_P1046321Místostarosta informuje o novinkách týkajících se technických služeb města a zve na zajímavé kulturní akce.

Číst více...

Starosta města informuje o aktuálním dění ve městě

6. 3. 2023

0 tit_P1023484_uprStarosta města Alexandros Kaminaras informuje o rekonstrukci zimního stadionu nebo o rozdělení přebytku z roku 2022 na investiční akce v letošním roce. V informačním videu zmiňuje opravy komunikací (Nad Sv. Josefem, Ve Vilách, Oslavická, Nad Gymnáziem) či modernizaci odborných učeben na základních školách. Závěrem si poslechněte pozvánky na kulturní akce a na slavnostní otevření nového bytového domu pro seniory.

Číst více...

Místostarosta města informuje o aktuálním dění ve městě

20. 2. 2023

0 tit_P1012703Místostarosta města Martin Kaman informuje o probíhajících investičních a kulturních akcích. 

Číst více...

Starosta města informuje o aktuálním dění ve městě

6. 2. 2023

0 P1011912_webStarosta města Alexandros Kaminaras informuje o volném bytu v novostavbě bytového domu pro seniory, o možnosti stavby dalších přístřešků v Nesměřském údolí, zve na veřejné projednání týkající se pozemku pod hřištěm v ulici Nová a informuje o rozdělení finančních prostředků z Grantového programu podpory kultury. V rámci kultury pak starosta zve na výstavu modelové železnice a Večer vzpomínek na Jiřího Michlíčka.

Číst více...

Místostarosta města informuje o aktuálním dění ve městě

16. 1. 2023

KamanMístostarosta města Martin Kaman informuje o investičních akcích. Ve videu se dozvíte, jaké jsou plány s kořenovou čističkou vod v Olší nad Oslavou nebo s čím vám pomůžou poradny působící v našem městě.

Číst více...

Nahoru