Starosta města informuje o aktuálním dění ve městě

3. 4. 2023

0 tit_P1068571Starosta města Alexandros Kaminaras informuje o přemístění knihovny během její rekonstrukce, o výměně veřejného osvětlení či městského mobiliáře a o podstatném posunu v tématu rekonstrukce náměstí.

Stavební úpravy Charity

V souvislosti s rekonstrukcí a rozšířením knihovny řešili radní její dočasné přemístění, aby zůstala zachována výpůjční služba. Proto uvolnili 68 000 korun na zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy budovy Charity. Charita v ulici Poštovní je vhodná hned z několika důvodů. Je v tuto chvíli prázdná, je v majetku města a je blízko současné knihovny. Budova Charity nabízela naposledy služby sportovního centra, dříve však prostory sloužily i jako kino, školní jídelna, tělocvična základní školy, lékárna aj.

Obnova veřejné zeleně

Zahájení prací na obnově zeleně u městských hradeb proběhne zřejmě na počátku května. Výsadba potrvá zhruba 14 dní a město má v plánu přizvat i veřejnost.

Výměna laviček a odpadkových košů

Na několika místech se obnoví městský mobiliář. Jednat se bude zejména o lavičky a odpadkové koše podél hlavního průtahu městem, tedy v ulicích Sokolovská, Novosady, Pod Hradbami a v části ulice Hornoměstská. První etapa obnovy zahrnuje 20 kusů laviček, 30 odpadkových košů a jeden stůl. Vzhled vychází z Manuálu mobiliáře pro Velké Meziříčí, který připravily pracovnice úseku architektury. „Startuje proces sjednocení a doplnění městského mobiliáře ve veřejném prostoru. Během tohoto volebního období chceme lavičky, odpadkové koše nebo krytí kontejnerů vyměnit ve většině sídlišť," okomentoval starosta města Alexandros Kaminaras.

Celkem 51 kusů městského mobiliáře nahradí většinou stávající lavičky a odpadkové koše, avšak v rámci první fáze obnovy vzniknou i nová odpočinková místa, která pomohli místní obyvatelé vytipovat pracovnicím úseku architektury. Půjde o lavičky nad hřbitovem směrem k jídelně nebo pod Základní školou Oslavická (u chodníku vedoucího ke spodnímu vchodu pro žáky prvních tříd). Stůl a další lavička přibudou u bytového domu na hranici ulice Pionýrská a Čermákova. Skvělý příklad komunikace veřejnosti s městem = participace.

Celkem třináct z dvaceti laviček bude disponovat zádovou opěrkou a pět z toho i područkou. Společnost Streetpark, s.r.o. dodá objednaný mobiliář do 15. května za 740 308 korun včetně DPH. Právě se vybírá zhotovitel, který mobiliář osadí, avšak předpokládáme, že odpočinková místa budou moci využívat obyvatelé i návštěvníci města už v létě.

Nové veřejné osvětlení

K inovaci veřejného osvětlení došlo v ulici U Světlé a Fr. Stránecké. Více informací najdete v našem dřívějším článku.

Rekonstrukce náměstí

Jeden z největších projektů vůbec se posouvá vpřed. Právě skončilo výběrové řízení na projektanta navazujících stupňů projektové dokumentace rekonstrukce náměstí. Odevzdání dokumentace v hodnotě 5,6 milionů korun město očekává za rok a půl. Stavební práce by se tak měly zahájit v roce 2025.

Kulturní akce

Konec dubna bude patřit vyhlášení nejlepších sportovců města za rok 2022 a samozřejmě pálení čarodějnic na Fajtově kopci.

Zuzana Najtová

SportovecČarodějnice

Nahoru
Caught at shutdown