Videozpravodaje

Místostarosta informuje o dění ve městě

12. 6. 2023

 

P1108489Místostarosta Martin Kaman zve k návštěvě věže kostela sv. Mikuláše, na úterní prezentaci nové rezidenční lokality Hliniště i blížící se pouťové slavnosti či zahájení Velkomeziříčského kulturního léta. Informuje o nové synagoze, otevření koupaliště Palouky i opravě historických hradeb.

Číst více...

Starosta informuje o aktuálním dění ve městě

1. 5. 2023

0 tit_P1082448_uprStarosta města Alexandros Kaminaras informuje o rekonstrukci ulice Ve Vilách, probíhajících pracích na zimním stadionu a dalších investičních akcích. Závěrem zve na společenské a kulturní události.

Číst více...

Místostarosta města informuje o aktuálním dění ve městě

17. 4. 2023

0 titi_P1069259Místostarosta města Martin Kaman zve na akce, které se brzy uskuteční a mluví o možnostech sociálních služeb města. Na závěr videa informuje vedení partnerského města Tisno o pokračující spolupráci.

Číst více...

Místostarosta informuje o aktuálním dění ve městě

15. 5. 2023

vlcsnap-2023-05-15Místostarosta města Martin Kaman informuje o novinkách v místních částech Olší nad Oslavou, Mostiště a Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice, zve na lákavý program festivalu filozofie, slavnostní odhalení Kamenů zmizelých, charitativní koncert Muzikanti dětem, vybízí k návštěvě věže kostela a připomíná další akce ve Velkém Meziříčí.

Číst více...

Starosta města informuje o aktuálním dění ve městě

3. 4. 2023

0 tit_P1068571Starosta města Alexandros Kaminaras informuje o přemístění knihovny během její rekonstrukce, o výměně veřejného osvětlení či městského mobiliáře a o podstatném posunu v tématu rekonstrukce náměstí.

Číst více...

Starosta informuje o dění ve městě

29. 5. 2023

Zprávy z_radnice_starosta_květen_2023Starosta Alexandros Kaminaras představuje novou ředitelku gymnázia, informuje o obnově městské zeleně v ulici Pod Hradbami a na náměstí sv. Šebestiána a zve k veřejnému projednání územní studie nově vznikající lokality Hliniště III. Připomíná zahájení Evropského festivalu filozofie i blížící se pouťové slavnosti.

Číst více...

Místostarosta města informuje o aktuálním dění ve městě

20. 3. 2023

0 titi_P1046321Místostarosta informuje o novinkách týkajících se technických služeb města a zve na zajímavé kulturní akce.

Číst více...

Nahoru