Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Radňoves

ÚZEMNÍ PLÁN RADŇOVES

nabytí účinnosti dne 2. 11. 2016
Zpráva o uplatňování  Územního plánu Radňoves období 2016-2022

pdfZpráva_o_uplatňování_ÚP_Radňoves.pdf

textová část:
pdftextová část ÚP
pdftextová část odůvodnění pořizovatele
 
výkresová část:
pdfVýkres_základního_členění
pdfHlavní_výkres
pdfVýkres_veřejně_prospěšných_staveb
 
výkresová část odůvodnění:
pdfKoordinační_výkres
pdfKoordinační_výkres_výřez
pdfVýkres_předpokládaných_záborů
pdfVýkres_širších_vztahů
pdfVodovod
pdfKanalizace
pdfElektrická_energie_telekomunikace
pdfPlynovod
Nahoru
Caught at shutdown