Územní plánování

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí

Územní plány ve správním obvodu ORP Velké Meziříčí
 

Územně plánovací dokumentace - Březejc

Územní plán Březejc
(nabytí účinnosti dne 8. 12. 2022)
pdf1_Výkres_základního_členění.pdf
pdf2_Hlavní_výkres.pdf
pdf3_Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.pdf
pdf4_Výkres_pořadí_změn_v_území.pdf
pdfText_ÚP_Březejc.pdf
 
pdf5a_Koordinační_výkres.pdf
pdf5b_Koordinační_výkres_výřez.pdf
pdf6_Výkres_předpokládaných_záborů.pdf
pdf7_Výkres_širších_vztahů.pdf
pdf8_Vodovod_doplňující_výkres.pdf
pdf9_Kanalizace_doplňující_výkres.pdf
pdf10_Elektrická_energie_doplňující_výkres.pdf
pdf11_Plynovod_doplňující_výkres.pdf
pdf12_Telekomunikace_doplňující_výkres.pdf
docxZ1_ÚP_bŘEZEJC__část_odůvodnění_zpracovaná_pořizovatelem_10_2022_2.docx
 
Návrh Územního plánu Březejc 
 
pdf1_ZCU_53544253_ZO.pdf
pdf2_HLV_53544253_ZO.pdf
pdf3_VPS_53544253_ZO.pdf
pdf4_ZCU_53544253_ZO_Etapizace.pdf
pdf5a_KOV_53544253_ZO.pdf
pdf5b_KOV_53544253_ZO_Vyrez.pdf
pdf6_ZPF_53544253_ZO.pdf
pdf7_SV_53544253_ZO.pdf
pdf8_KOV_53544253_ZO_VH.pdf
pdf9_KOV_53544253_ZO_KAN.pdf
pdf10_KOV_53544253_ZO_EE.pdf
pdf11_KOV_53544253_ZO_PLY.pdf
pdf12_KOV_53544253_ZO_TEL.pdf
pdfTXT_53544253_ZO.pdf
 docxZ1_ÚP_bŘEZEJC__část_odůvodnění_zpracovaná_pořizovatelem_10_2022_2.docx
  
Územní plán Březejc

 (nabytí účinnosti 14.10.2009)

Výkresová část:
1 Vykres zakladniho cleneni.pdf
2 Hlavni vykres.pdf
3 Koncepce technicke infrastruktury - zasobovani vodou, kanalizace.pdf
4 Koncepce technicke infrastruktury - energetika, spoje.pdf
5 Verejne prospesne stavby.pdf
6 Verejne prospesna opatreni.pdf
7 Vykres predpokladaneho zaboru pudniho fondu.pdf
8 Sirsi vztahy.pdf
9 Koordinacni vykres.pdf
10 Koordinacni vykres - vyrez.pdf
 Textová část:
 Brezejc_Uzemni plan.pdf
 Brezejc_Oduvodneni UP.pdf
 
Zpráva o uplatňování ÚP Březejc 10/2009 - 07/2017
pdfzpráva o uplatňování
Nahoru